Zondag

's Zondags zijn wij gesloten. Vanaf morgen zijn wij u weer van dienst.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Bijbelrooster

In ieder nummer van jongerenblad Daniël is een Bijbelleesrooster opgenomen. Wie niet wil knippen in Daniël en wel het Bijbelleesrooster wil gebruiken, kan onderstaand rooster printen.

Tips bij het lezen in de Bijbel
1. Lees iedere dag in de Bijbel
2. Gebruik een dagboek of Bijbelrooster
3. Probeer te begrijpen wat de tekst zegt
- Waar gaat het over?
- Over wie gaat het?
- Wat zegt dit over de Heere?
- Wat zegt dit over jou?
- Wat zegt de Heere tot jou?


17 april Het woord van lijden
Lezen: Johannes 19 :28 en 29 Markus 15: 36-41
Zingen: Psalm 22: 4

18 april Het woord van overwinning
Lezen: Johannes 19: 30 Johannes 17: 4-8
Zingen: Psalm 89 :8

19 april Het woord van tevredenheid
Lezen: Lukas 23: 44-56
Zingen: Psalm 31: 4

De Heiland leeft
20 april Het graf is open
Lezen: Johannes 20:1-10
Zingen: Psalm 21:4

21 april De Heiland leeft!
Lezen: Johannes 20:11-18
Zingen: Psalm 21:5

22 april Jezus en Thomas
Johannes 20:19-31
Zingen: Psalm 27:7

23 april Aan de zee van Tiberias
Lezen: Johannes 21:1-14
Zingen: Psalm 75:1

24 april Jezus en Petrus
Lezen: Johannes 21:15-19
Zingen: Psalm 116:1

25 april Persoonlijk onderwijs
Lezen: Johannes 21:20-25
Zingen: Psalm 31:19

26 april Behouden door Jezus leven
Lezen: Romeinen 5:1-11
Zingen: Psalm 68:10

27 april Christus is opgewekt
Lezen: 1 Korinthe 15:1-11
Zingen: Psalm 2:6

28 april Christus is de Eersteling
Lezen: 1 Korinthe 15:12-23
Zingen: Psalm 16:5

29 april Christus heerst als Koning
Lezen: 1 Korinthe 15:24-34
Zingen: Psalm 110:2

30 april Onderwijs over de opstanding
Lezen: 1 Korinthe 15:35-44
Zingen: Psalm 145:4

1 mei Paulus dankt God
Lezen: 1 Korinthe 15:45-58
Zingen: Psalm 145:2

2 mei Zoeken wat Boven is
Lezen: Kolossenzen 3:1-17
Zingen: Psalm 112:1

3 mei Houd in gedachtenis…
Lezen: 2 Timotheüs 2:1-13
Zingen: Psalm 66:8

mw. M. Quist

Dit bijbelrooster is ook te vinden in Daniël op pagina 9.