Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelstudies - Markus; de Weg

de Weg

Goddelijk gezag en Goddelijke kracht. Dit zijn twee kernwoorden van het Markusevangelie. Het Markusevangelie beschrijft het leven van de Heere Jezus op weg naar het kruis.

In vier Bijbelstudies komen verschillende thema's uit het Markusevangelie aan de orde. In al deze thema's klinkt de boodschap van de Zoon van God die moest lijden en sterven voor zondige mensen, zodat eeuwig leven verkregen kan worden. 

361