Annuleren

Zoek hier binnen onze website

De Heilige Geest

23_Blog_jongeren

De Heilige Geest neemt in het christelijke geloof een belangrijke plaats in en is daarom ook belangrijk voor jouw persoonlijke leven. 

Toch is het voor veel mensen lastig uitleggen wat de Geest nu precies doet. Van God de Vader weten we dat Hij de Schepper is van mensen. Van God de Zoon, de Heere Jezus, weten we dat Hij de Zaligmaker is Die Zijn leven gaf voor zondaren. God de Heilige Geest staat vaak wat verder bij ons vandaan. In deze AanZet wordt de Persoon van de Heilige Geest wat dichterbij gebracht. Dat gebeurt door een aantal concrete Bijbelse punten te noemen die de Geest doet en werkt. Het gaat dus met name over het werk van de Heilige Geest. Zodat je na het lezen van deze AanZet een beter beeld hebt bij wat de Heilige Geest in het leven van een christen kan en wil betekenen.

361