Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Galaten

Foto Galaten

Welke functie heeft de wet van Mozes voor christenen uit de heidenen? Moeten zij deze nog houden?

361