Annuleren

Zoek hier binnen onze website

12 sep 2017Geen reacties

Luther

030204-Praktijklokaal-foto-3

In 2017 herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat de Reformatie begon. Er kwam een breuk met de Roomse Kerk. Een breuk met de leer dat we zalig worden door het doen van goede werken. De boodschap dat genade alleen te verkrijgen is door het geloof in de Heere Jezus, was helemaal ondergesneeuwd. De Heere heeft er wonderlijk voor gezorgd dat het licht van het Evangelie weer ging schijnen.
 

De Heere gebruikte verschillende mensen. Maarten Luther is daarvan een heel bekende. Hij woonde en werkte in Duitsland. Ondertussen kwam in Zwitserland een Reformatie tot stand onder leiding van Huldrych Zwingli. En in Frankrijk zou iets later Johannes Calvijn de leer van de Reformatie uitdragen. Deze mannen stelden, ieder op hun plaats, de leer van de Roomse Kerk fel en hevig ter discussie. De woorden van Paulus werden onder het stof vandaan gehaald: “Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave” (Efeze 2:8).
In deze AanZet komt één van die reformatoren aan bod: Maarten Luther. In het eerste hoofdstuk gaat het over hoe het licht van het Evangelie ging schijnen in het hart van Luther. In het tweede hoofdstuk komt aan de orde wat Luther precies deed om bekend te maken wat hij had ontdekt. Het derde hoofdstuk gaat dieper in op wat Luther leerde en wat hij jou te zeggen heeft anno 2017.

361