Annuleren

Zoek hier binnen onze website

23 mei 2020Geen reacties

Zin-in over 'De Heere verwachten' | Extra livestream

Ds. Sonnevelt

De ‘gewone’ Zin-in avonden en activiteiten kunnen helaas niet doorgaan. Toch willen we juist in deze tijd graag bezinning en ontmoeting bieden. Daarom organiseren we op D.V. zaterdag 23 mei opnieuw een Zin-in avond via livestream. 

Datum : D.V. zaterdag 23 mei 2020
Locatie Livestream GG Wageningen
Spreker : Ds. C. Sonnevelt
Tijd : 19.30 uur (om 19:15 uur wordt de livestream gestart)
Kosten Giften t.b.v. het werk van de JBGG mogen overgemaakt naar NL95 INGB 0002 3611 33 t.n.v. Jeugdbond Ger. Gem. Woerden o.v.v. 'gift'

D.V. zaterdag 23 mei om 19:30 uur is er een extra livestream waarin Ds. Sonnevelt met ons hoopt na te denken over 'De Heere verwachten'. Dit sluit aan bij het kerkelijk jaar: de dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Na de hemelvaart van de Heere Jezus waren de apostelen bij elkaar, zoals de Heere hun bevolen had: "…beval Hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt." (Handelingen 1:4) Wat is verwachten eigenlijk? Hoe kun je verwachten? En wat is jouw verwachting?

Tijdens de lezing en de pauze kunnen er vragen gesteld worden. Mail je vragen naar zininjbgg@gmail.com. Na de pauze zullen de vragen door ds. Sonnevelt beantwoord worden.  
Heb je vragen over de livestream en/of hulp nodig, mail dit dan ook naar zininjbgg@gmail.com.

817