Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Ledenvergadering 2022

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op D.V. donderdagavond 9 juni 2022 in de Gereformeerde Gemeente van Woerden.

Wij nodigen je van harte uit voor deze vergadering. Normaalgesproken is dit onderdeel van de Jeugdwerkdag. De Jeugdwerkdag zal dit jaar in het najaar zijn. Omdat de algemene ledenvergadering uiterlijk 30 juni moet plaatsvinden, is het dit jaar geen onderdeel van de Jeugdwerkdag. De ledenvergadering heeft daarom dit keer een formeler karakter. 

Datum

: D.V. donderdag 9 juni 2022

  : De bijeenkomst zal onder kantoortijd gepland staan. 

Programma

De vergadering wordt geopend door vervangend voorzitter van ons bestuur, ds. J.B. Huisman. Vervolgens zal Arjan van der Beek, directeur van de Jeugdbond, een toelichting geven op het jaarverslag en de jaarrekening. Daarna zal er gestemd worden over de gewijzigde statuten en zal de uitkomst van de bestuursverkiezing worden meegedeeld. 

Jeugdwerkdag-online

Als veel mensen Jezus verlaten, vraagt Hij: “Willen jullie ook niet weggaan?” De discipelen weten niet waar ze dan naartoe moeten. Hun Meester heeft de woorden van het eeuwige leven. Daarom nemen ze hun toevlucht tot Hem. Dat is de beste Vluchtweg die er is. Wat doe jij als jongeren bij de Heere vandaan vluchten? Hoe leer jij hen om hun toevlucht tot de Heere te nemen?

Hierover dachten we na op de Jeugdwerkdag 2021. Gezien de omstandigheden konden we geen fysieke Jeugdwerkdag organiseren. Op 21 mei jl.  werd daarom de Jeugdwerkdag-online gehouden. 

De Jeugdwerkdag-online werd geopend door dominee H. Brons. Aansluitend stonden de jaarvergadering en de bestuursverkiezing op het programma. Daarnaast hield dominee J.B. Huisman een interessante lezing houden rondom het thema: 'Vluchtweg'. 

Je kunt de hele Jeugdwerkdag terugkijken. De lezing van dominee Huisman is ook los terug te kijken.

Bekijk de lezing van dominee Huisman

 

Bekijk hier de online Jeugdwerkdag 2020:

421