Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bestuursverkiezing

Tijdens de Jeugdwerkdag wordt traditiegetrouw ook een deel ingeruimd om het jaarverslag van de Jeugdbond te bespreken. Daarbij hoort ook de verkiezing voor bestuursleden.

Wie mag er stemmen?
De bestuursverkiezing zal tijdens de Jeugdwerkdag plaatshebben. Het is de bedoeling dat iedere leidinggevende bij aankomst de presentielijst tekent en aangeeft of hij/zij al dan niet stemgerechtigde afgevaardigde is van een vereniging. Per vereniging kunnen twee afgevaardigden stemmen.

Anders dan in de brief vermeld staat, heb je nog geen ingevuld stembiljet ontvangen. Deze ontvang je bij binnenkomst. Bij de inschrijftafel zal een doos staan, waarin de stembiljetten gedeponeerd kunnen worden.

Welke kandidaten zijn verkiesbaar?

Via de onderstaande link stellen de bestuurskandidaten zich voor.

1048