Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Veelgestelde vragen

Het coronavirus raakt ons. Dat geldt voor jou als deelnemer van een activiteit maar ook voor ons als Jeugdbond. Vanuit de overheid zijn tot 1 juni alle bijeenkomsten verboden. Als Jeugdbond kunnen we door deze overmachtssituatie niet al onze verplichtingen nakomen. Dat geeft ongetwijfeld vragen. Op deze pagina proberen we daar antwoorden op te geven. In de komende dagen zal dat aangevuld worden. 

Je zult begrijpen dat activiteiten die onverwachts niet doorgaan de financiële positie van de Jeugdbond in gevaar brengen. Er zijn namelijk al kosten gemaakt om die activiteiten te organiseren. Zoals je wellicht weet is de Jeugdbond afhankelijk van giften, zoals collectes. Naast die inkomsten vragen wij van deelnemers een bijdrage voor onze activiteiten. Dit zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen doen en dat medewerkers salaris krijgen. Zo proberen we kostendekkend te werken, maar maken geen winst.  

Wanneer we door deze overmachtssituatie onze verplichtingen niet kunnen nakomen, zullen we er alles aan doen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden en daarin de beste keuzes te maken voor jou als deelnemer en voor ons als organisatie. Natuurlijk begrijpen wij ook dat het voor jou vervelende gevolgen kan hebben, we hopen op je begrip voor onze positie als Jeugdbond. We proberen er in verbondenheid met en voor elkaar te zijn! 

Laten we naast alle vragen die we op deze pagina bespreken ook onszelf een vraag stellen. Wat wil de Heere mij hiermee leren? Dirk-Jan Nijsink (jeugdwerkadviseur) schreef er een blog over: het lezen waard. We wensen iedereen sterkte toe bij de gevolgen die ons allen raken.  

 • Wat gebeurt er met de tienerdriedaagse?

  Door de overheidsmaatregelen kan de tienerdriedaagse van 29 april t/m 1 mei niet doorgaan. We hebben verschilende alternatieven bekeken en hebben nu besloten dat de Tienerdriedaagse gehouden wordt in de voorjaarsvakantie 2021 (DV 24 t/m 26 februari).
  De deelnemers van dit jaar worden automatisch ingeschreven voor volgend jaar. Zij zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

  Voor deelnemers die nu op de leeftijdsgrens zitten maken we een uitzondering: ook jij kunt volgend jaar mee.  

 • Wat gebeurt er met de moeder-dochterdagen?

  Door de overheidsmaatregelen kunnen de moeder-dochterdagen niet doorgaan op 22 en 23 mei. We  hebben verschillende alternatieven bekeken en hebben besloten dat de moeder-dochterdagen gehouden worden in de herfstvakantie 2020 (DV 23 en 24 oktober). 

  De ingeschreven deelnemers bieden we de gelegenheid dat zij automatisch ingeschreven worden voor dit alternatief. Zij zijn hiervan op de hoogte gebracht.

  Voor deelnemers die nu op de leeftijdsgrens zitten maken we een uitzondering: ook jij kunt volgend jaar mee.  

 • Ik heb al betaald voor een activiteit, krijg ik mijn geld terug?

  Je zult begrijpen dat activiteiten die onverwachts niet doorgaan voor alle betrokkenen vervelend is. Voor jou als deelnemer en voor ons als Jeugdbond. Voor de Jeugdbond geldt dat onze financiële positie in gevaar komt. Er zijn namelijk al kosten gemaakt om die activiteiten te organiseren. We willen je als deelnemer graag een alternatief bieden. Op dit moment zijn we bezig om te kijken of we de activiteit op een ander moment kunnen houden, zodat die alsnog doorgang kan vinden.  

   

  Daarnaast zijn we bezig om uit te zoeken wat wij als Jeugdbond terugkrijgen van de gemaakte kosten als we de activiteit onverhoopt volledig zouden moeten annuleren. We zullen je zo snel mogelijk laten weten welk alternatief we je kunnen aanbieden. We kunnen je dan ook meer vertellen over het betaalde inschrijfgeld.  

 • Ik wil graag annuleren, kan dat?

  We willen je vragen om nog even te wachten met annuleren totdat we je meer kunnen vertellen over een alternatief. Je kunt je voorstellen dat we er alles aan doen om de activiteit op een of andere manier toch te laten doorgaan en dat de organisatie daarvan op dit moment al onze aandacht vraagt. Wanneer we zover zijn, komt er uiteraard gelegenheid om met ons te overleggen over jouw persoonlijke situatie en eventueel alsnog te annuleren.  

 • Gaan de bondsdagen door?

  Nee, door de overheidsmaatregelen kunnen we de bondsdagen niet organiseren op 16 mei. 

 • Komt er een alternatief voor de bondsdagen?

  Voor de min  12 verenigingen komt er een alternatief. Op zaterdag 16 mei staat vanaf 10:00 uur de alternatieve Bondsdag online op www.jbgg.nl/min12bondsdagen. Het thema van deze Bondsdag is: Een schuilplaats.
  De plus 12 Bondsdagen gaan niet door. Er komt ook geen alternatief voor.

 • De Jeugdwerkdag is na 1 juni, waarom gaat die niet door?

  De Jeugdwerkdag staat gepland op 5 juni. Op dit moment is de situatie te onzeker om zo snel na 1 juni een activiteit voor zo’n 300 mensen te organiseren. We nemen daarom liever nu al de beslissing om de Jeugdwerkdag niet door te laten gaan.  

 • Komt er een andere datum voor de Jeugdwerkdag?

  De Jeugdwerkdag is voor ons een waardevolle ontmoeting met jeugdwerkers en ambtsdragers vanuit het hele land. We zijn op dit moment aan het uitzoeken of we de jeugdwerkdag kunnen combineren met andere activiteiten, waarbij we dan na de zomer een mooie ontmoeting hopen te hebben.  

1399