Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#02 - De diepste reden

emmaus_02.jpg

Lezen: Genesis 3:9-15

Toen Jezus op weg naar Emmaüs de Schriften uitlegde, en aanwees waar er over Hem geschreven was, begon Hij bij Mozes. Dat betekent dat Jezus bij het begin begon. Mozes is de schrijver van de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel.

Lees je daar dan al iets van wat Jezus tegen de Emmaüsgangers zei: “Móest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?”?

Ja, dat lees je al meteen na de zondeval. De Heere God weet dat het helemaal mis is en dat het ook niet meer goed komt met de mens. Adam en Eva kunnen er niets meer aan doen. Het paradijs is verloren en de zonde heeft verwoestend intrede gedaan.

Maar God spreekt! Daar draait het om in de Bijbel: máár God! Hij spreekt de moederbelofte uit: Het Zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. God zal Zijn Zoon in de wereld sturen. Hij zal overwinnen. Maar, Hij zal zwaar moeten lijden en de hoogste prijs moeten betalen; Hij moet Zijn leven afleggen.

Jezus zei Zelf vaak dat Hij móet lijden en sterven. De diepste reden daarvan is Gods ontferming en liefde. Maar van onze kant is het onze zonde waarom het moet. Zie jij ook dat het de zonde is dat het echte probleem van je leven vormt? Luister dan naar de geschiedenis van de zondeval. Valt je niet iets op?

God zoekt de mens meteen op: “Adam, waar ben je?” God Zelf is hem gaan zoeken, zegt Guido de Brès in de Nederlandse Geloofsbelijdenis: “Toen de mens bevend voor God wegvluchtte, heeft Hij hem getroost, door hem te beloven Zijn Zoon te geven.”

Luister naar de podcast

#02 - De diepste reden

1178