Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#03 - Wraak of verzoening

emmaus_wraak_verzoening.jpg

Lezen: Genesis 4:3-8

Als de Heere redding heeft beloofd door het Zaad van de vrouw, dus door de Heere Jezus, geeft Adam haar de naam Eva. Dat betekent: Leven! Dat is een uitroep van geloof. Geloof vertrouwt namelijk op dat wat God heeft beloofd. Dat doet Adam. Maar Eva doet dat ook!

Toen Eva haar eerste kind kreeg riep ze heel erg blij: “Ik heb een man van de HEERE gekregen”. Zij dacht aan de belofte uit Genesis 3 vers 15 dat uit haar nageslacht de Redder geboren zou worden. Daarom kreeg dit kind de naam Kaïn. Uit de naam van de tweede zoon spreekt een totaal ander gevoel: Abel, leegte, ijdelheid.

Beide mannen brengen, als ze groot geworden zijn, een offer aan God. De Heere zag het offer van Abel aan, maar Kaïns offer nam Hij niet aan. Daar kan Kaïn niet tegen. In grote afgunst, slaat hij zijn broertje dood. 

De eerste moord is ook meteen een enorm oneerlijke moord. Abel is onschuldig. Deze eerste moord is een patroon voor andere moorden. Door alle eeuwen heen is het bloed van rechtvaardigen vergoten. Onrechtvaardig. Maar zo is onze wereld. Zo is ook alle zonde; zo onrechtvaardig. Ook die, ogenschijnlijk, kleine zonden in jouw leven: zo onrechtvaardig. Eerlijk is eerlijk, denk jij dat je ermee weg komt? Onrecht vraagt toch om vergelding?

Eenmaal werd het bloed van dé Rechtvaardige vergoten. Dat was de onrechtvaardigheid ten top. Zondaren vergrepen zich aan Gods heilige Zoon, de enige Mens die echt rechtvaardig was. Toch spreekt juist het bloed van Jezus Christus van betere dingen dan het bloed van Abel, zegt Hebreeën.

Het bloed van Abel riep om wraak, maar Jezus’ bloed brengt verzoening en vergeving. Wraak of verzoening.

Luister naar de podcast

#03 - Wraak of verzoening

1178