Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#05 - Ezau of God

emmaus_pniel.jpg

Lezen: Genesis 32:24-31

Kan de sterkste verliezen van de zwakste? Kan God met jou het gevecht aangaan en toch niet winnen?

Jakob. Wat een man. Wij zouden hem nooit uitkiezen. Hij bedriegt en wordt bedrogen. Hij is zo halfslachtig. En toch koos God Hem wél uit. Dat is genade. Zonder aanknopingspunt in ons.

Jakob is doodsbang. Ezau komt eraan. Hij komt natuurlijk wraak nemen, omdat Jakob hem bedrogen heeft. Jakob gaat – en dat is zo kenmerkend voor hem – heel berekenend te werk. Hij stuurt cadeautjes vooruit richting Ezau en dekt zich in om de schade een beetje beperkt te houden. Alsof er geen God is Die hem in Bethel een belofte heeft gedaan.

Dat is de ene kant. Aan de andere kant zie je een biddende man, die in doodsnood een beroep doet op de God van Bethel. Jakob, de tweemens. En dan komt God. God grijpt Jakob aan. Al worstelend krijgt Jakob de genadeklap. En dat is maar goed ook. Dat wordt zijn redding. Jakob is bang voor Ezau, maar dat is niet het grootste probleem. Het probleem zit tussen hem en God.

Jakob moet zijn naam geven. Hij moet zijn identiteit als zondaar bekendmaken. “Jakob, Ezau is niet het probleem. Jouw zonde en schuld vormt de barrière tussen Mij en jou.”. Hij erkent: “Ik ben Jakob”. Voor Jakob, de zondaar, telt dan nog maar één ding. “Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent.”

Kan de sterkste zich laten overwinnen? Ja, God laat Zich overwinnen door een zondaar die Hem aangrijpt. Hoe dat kan? Daarvoor moet je naar de grote worsteling die op Golgotha zichtbaar wordt. Dáár maakt God Zijn Naam bekend: Jezus. In Hem heeft God Zichzelf machteloos gemaakt.

“God van Jakob, leer mij te zien wie ik, zondaar, ben. Leer mij U aan te hangen. Laat mij U vastgrijpen. U gaf Uw lieve Zoon over in de dood. Wees mij zondaar, om Jezus’ wil genadig."

1178