Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#11 - Profeten van Jezus

emmaus_11.jpg

Lezen: Deuteronomium 18:15-19

Jezus begon op weg naar Emmaüs bij Mozes, maar vertelde ook wat er over Hem geschreven was in héél het Oude Testament. Een groot deel van het Oude Testament bestaat uit profetieën. De afgelopen twee weken heb je steeds geluisterd naar stukjes uit één van de eerste vijf boeken van de Bijbel, die door Mozes zijn geschreven. Vanaf nu gaan we naar de profeten.

Profeten hebben ook veel over de Heere Jezus gezegd. Juist ook dingen die over het lijden én de heerlijkheid van de Messias gaan Eén van de profeten is trouwens Mozes zelf. Mozes heeft als profeet de komst van dé Profeet aangekondigd: “Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik”, zei Mozes, “zal de Heere, uw God, laten opstaan. Naar Hem moeten jullie luisteren.”

Mozes profeteerde dit over de Heere Jezus.

De Heilige Geest was in Mozes en door Hem profeteerde Mozes over de komst van de Heere Jezus. Tussen Mozes en de komst van de Heere Jezus heeft God veel profeten gestuurd. Zij waren de Christus niet, maar de Geest van Christus was wel in hen. Petrus schrijft in zijn eerste brief dat de Heilige Geest, Die in hen was, getuigde van het lijden dat Christus zou treffen en de heerlijkheid die daarop zou volgen.

Wat wil de Heilige Geest jou hierdoor leren? De Heilige Geest wil je oog richten op de eenheid van de Bijbel. Door alle eeuwen heen was de Heilige Geest actief. Door Hem profeteerden de profeten. Zo kon Jesaja een schilderij in woorden maken van Jezus’ lijden, terwijl dat lijden pas eeuwen later zou komen.

Mensen zijn verschillend. Bijbelboeken verschillen, maar juist door al deze dingen heen mag je de rode draad zien die de Heilige Geest zorgvuldig heeft geweven. Jezus is dé Inhoud van de Bijbel.

Luister de komende dagen naar de podcast en volg het bloedrode spoor door de woorden van de profeten.

1178