Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#12 - Lijken op Jezus

emmaus_kruis

Lezen: Jeremia 38:1-6

Vind jij het moeilijk om uit te komen voor je geloof? Wij kunnen soms allerlei redenen hebben om anderen niet te vertellen over God en de Bijbel. Maar waarom eigenlijk? Wat is het ergste dat je kan gebeuren? En dat terwijl je een boodschap hebt die de redding van de ander is!

Veel jongeren zeggen ook: “Ik vind het gesprek met andere christenen veel moeilijker. Soms word ik op mijn refoschool zelfs uitgelachten als ik bid, of over de Heere spreek.”

Voor profeten gold dit nog veel meer. Je staat als profeet aan Gods kant en dat is voor een mens loodzwaar. Denk maar niet dat de mensen op de boodschap van de Heere zaten te wachten. Sterker nog, ze hebben in Jeruzalem heel wat profeten gedood. Jezus zei het zelf: “Jeruzalem, Jeruzalem! U, die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn!”

Jeremia was zo’n profeet. Hij moest tegen zijn eigen volk Gods boodschap brengen. En dat viel niet in goede aarde. Gods boodschap kwam hen niet goed uit. Dus daar rekenden ze maar even mee af.

De boodschap van de profeten was scherp. Maar God zond hen om Zijn volk op te roepen tot bekering. Profeten profeteerden niet alleen over de Heere Jezus, in hun leven werd óók het leven van Jezus zichtbaar. Met hun lijden maakten ze ook het lijden van Jezus zichtbaar. Hij kwam tot Zijn volk en Hij werd door Zijn volk verworpen. Ze hebben Hem zelfs gedood.

Tegenstand hoort bij het volgen van Jezus en het gehoorzamen van God. Nee, ze zullen je niet, net als Jeremia, in een kuil met modder gooien. Je riskeert geen geweld, zoals in andere landen. Gelukkig maar, maar een beetje profeet, krijgt het moeilijk. Elke gelovige wordt geroepen om profeet, ambassadeur van Christus, te zijn. Ben jij het?

1178