Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#14 - David en Jezus

emmaus_14.jpg

Lezen: 2 Samuël 24:15-18

David, de man naar Gods hart, was een betere koning dan Saul. Hij is zelfs de belangrijkste koning van Israël. Hij staat – zou je kunnen zeggen – model voor alle koningen na hem. Maar waarom eigenlijk? Misschien staan er van David wel meer zonden in de Bijbel dan van Saul. Het antwoord is, dat het hart van David anders is. In zijn hart brandt de liefde tot de Heere.

En ja, David zondigde. Hij zondigde niet goedkoop. Hij viel. Hij viel diep. Maar David kwam altijd op zijn knieën voor God terecht. Dat is zijn geheim. Dat is genade. Herken je het?

Ook aan het einde van zijn leven gaat David de mist in. En flink ook. Hij laat het volk tellen. Op zich niets mis mee. Maar David doet dit omdat hij wil weten hoe machtig en sterk hij is. En dat is wel mis. En dat ook nog eens buiten de Heere om. De straf is trouwens verschrikkelijk. De pest breekt uit en er sterven meer dan zeventig duizend mannen!

Ja, Davids hart beeft. Hij weet hoe verkeerd hij zit, maar Hij weet ook dat hij met al zijn zonden beter in de handen van God kan vallen dan in de handen van mensen. Hij kent Gods barmhartigheid. Jij ook? Of vlucht je juist weg bij God als je gezondigd hebt?

Het volk is onschuldig en hij is schuldig. David weet het. “Ik heb gezondigd, maar wat hebben deze schapen gedaan?” Dit is weer de man naar Gods hart! Biddend voor zijn volk, zijn schapen! Hier staat David op de voorgrond, maar het beeld vervaagt en daarachter wordt de grote Zoon van David zichtbaar: Jezus, de grote Herder en Koning, Die Zijn leven stelt voor Zijn schapen.

Wist jij trouwens dat de dorsvloer van Arauna op de berg lag waar Abraham Izak moest offeren? Wist je dat op deze plek later de tempel werd gebouwd? De plek waar de offers werden gebracht? Die lijn mag je doortrekken naar die andere berg: Golgotha! David wilde de dorsvloer van Arauna voor de volle prijs kopen om te offeren. Zie je de lijn naar Jezus? Hij wilde de volle prijs betalen om de zonden van al Gods kinderen te verzoenen.

Daar, op de dorsvloer van Arauna, kringelt de rook van het offer omhoog. Een beeld van het kruis van Jezus. Op de plek van mijn schuld en zonde, waar ik de straf en de dood verdiend heb, staat het kruis van Jezus. Dat kruis zegt mij: genade alleen!

1178