Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#15 - Elia en Jezus

emmaus_15.jpg

Lezen: 1 Koningen 17:17-23

Om maar met de deur in huis te vallen; als je dit verhaal hoort, moet je toch aan de Heere Jezus denken? Wie alleen dan Jezus is sterker dan de dood? Hij is het Leven Zelf en heeft door Zijn opstanding de macht van de dood gebroken!

Elia lijkt op Jezus.

De Geest van Christus was in de profeten van het Oude Testament, zegt Petrus in zijn eerste brief. Nou, dat zie je bij Elia wel heel duidelijk! Hij was trouwens dé grote profeet in Israël. Een Godsman! En tegelijk een gewoon mens, net als jij en ik.

Je kunt over dit Bijbelgedeelte heel veel zeggen. Ik zou dat ook graag willen, want al nadenkend hierover, zit er zoveel in. Eén ding wil ik je vandaag meegeven. Elia strekt zich drie keer uit over het kind. Zie jij het voor je? Drie keer maakt hij zich één met het dode lichaam van deze jongen. Misschien huiver je bij de gedachte. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar juist hierin lijkt hij op Jezus.

Hier is Jezus in het Oude Testament. Want Jezus maakt Zich één met onze dood. Dit is iets om goed over na te denken. Diep heeft Jezus Zich als Gods Zoon ingelaten met onze zonde en dood.

Jezus raakt de wonden aan. Jezus raakt de dood aan. Zo diep buigt Hij om zondaren, ten dode opgeschreven mensen, te redden. Zoals Elia de nood van deze vrouw op zich nam en indringend tot zijn God bad, zo neemt Jezus de nood van verloren zondaren op Zich.

Jezus maakt Zich één met onze dood. Tot zonde gemaakt, om de Zijnen te verlossen, zegt Paulus.

Weet jij je ten dode opgeschreven? Roep je om redding? Hier is Jezus, die doden levend maakt.

1178