Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#16 - Elisa en Jezus

emmaus_16.jpg

Lezen: 2 Koningen 5:10-14

Mensen doen alles om gezond te blijven of, als ze ziek zijn, beter te worden. Logisch toch? Stel je nu voor dat je een verre reis maakt, omdat je weet dat er een speciale arts is. Je zou het doen! En wat als deze man vervolgens zegt: “Ga maar naar de rivier en was je zeven keer en dan ben je genezen.” Dat is wat de profeet Elisa tegen Naäman uit Syrië zegt.

Het optreden van Elisa, de opvolger van Elia, kenmerkt zich door wonderen. Dat is best wel bijzonder. Wonderen zijn tekenen van Gods Koninkrijk. Nog veel meer dan bij Elisa zie je dat Jezus tekenen en wonderen doet. Daarin laat Hij zien Wie Hij is. Wonderen zijn altijd bijzonder. Je moet er maar in geloven…

Naäman gelooft er helemaal niet in. Wat denkt die profeet uit Israël wel? Daar leg je even een enorme reis af als laatste redmiddel, omdat je dodelijk ziek bent en krijg je vervolgens bericht dat je je zeven keer kunt onderdompelen in zo’n vies slootje als de Jordaan…

Tja, wat zou jij doen…? Wij willen graag gered worden, maar wel het liefst op onze manier. We willen er iets voor doen. Maar God heeft een verlossingsweg bedacht, die wij nooit zouden uitkiezen. Verlossing door een kruis! Dat roept zelfs weerstand op. Moet dat op deze manier?

Ja, verlost worden door het kruis van Jezus, betekent wel dat wij moeten erkennen dat we door de zonde echt totaal ziek en vuil zijn. Dat toegeven, dat ligt mij niet. Jou wel? Gelukkig kan de Heilige Geest je ervan overtuigen.

Hoe denk jij over het bloed van Jezus? Je bent er nooit te slecht voor. Je kunt je er wel te goed voor voelen. Wat houdt je tegen? Dat zeiden de knechten van Naäman ook tegen hem. Je hebt toch niets te verliezen. Als God iets groots, iets moeilijks van je zou vragen, zou je het doen. Maar nu vraagt Hij alleen maar geloof in de Heere Jezus Christus.

1178