Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#18 - Wie is de Knecht des Heeren?

emmaus_18.jpg

Lezen: Jesaja 50:4-9

Wist jij dat Jesaja heel veel prachtige liederen heeft gemaakt? Heel bekend zijn de liederen van de Knecht des Heeren. De ‘Knecht van de Heere’ kom je in Jesaja 40 tot en met 53 wel twintig keer tegen. Ook in het stukje dat je net hoorde, was deze figuur aan het woord.

Wie is deze Knecht van de Heere?

Deze vraag lijkt een beetje op de vraag die de moorman stelde aan Filippus toen hij Jesaja las: “Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf, of over iemand anders? Weet jij wat er dan in Handelingen staat? “En Filippus deed zijn mond open en beginnend bij dat Schriftwoord, verkondigde hem Jezus.”

Jezus bekendmaken aan de hand van Jesaja. Dat deed Filippus.

Wij mogen Jesaja lezen en de woorden op de Heere Jezus betrekken. Dat mag, omdat Jezus het zelf ook deed. In de synagoge van Nazareth las Hij uit Jesaja en zei: “Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.”

Ook Israël wordt de knecht van de Heere genoemd. Maar het volk is zo gebrekkig en zondig. Het kan geen knecht zijn. Er is een andere Knecht nodig, die helemaal is toegewijd. Daarover lees je in dit gedeelte van Jesaja.

Wat vooral opvalt is dat deze Knecht bereid is om te lijden. En dat gaat ver. En als je dat leest, dan denk je aan wat er gebeurt met Jezus gebeurt in de zaal van Kajafas en bij Pilatus. Daar ondergaat Hij, als de Man van smarten, deze vernedering, waarover Jesaja profeteert.

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar woudt lijden!

1178