Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#20 - Het teken van Jona

emmaus_20.jpg

Soms lees je een zinnetje in de Bijbel waarvan je denkt: “Wat voegt dit eigenlijk toe?” Wat heb je er bijvoorbeeld aan om te weten dat Jona drie dagen en drie nachten in de vis was?

Nou… Precies dit ene zinnetje gebruikt de Heere Jezus om iets over Zichzelf te vertellen. Het lijkt maar een detail in het hele verhaal van de profeet Jona, maar Jezus maakt dit tot een teken van Hemzelf. Het is een symbool. Het is eigenlijk een soort logo. Een krachtig beeld. Denk bijvoorbeeld maar aan die appel met dat hapje eruit.

Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. Jezus was drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde. Dat is een teken! Jezus zal in het graf worden gelegd, maar Hij zal opstaan. Jezus’ opstanding is hét bewijs – het teken - dat Hij God is. Wat een mooie lijn, vind je niet? Let daarom juist op die details als je Bijbel leest!

Jezus zegt dat de mensen van Ninevé zich bekeerd hebben van hun zonde, toen ze de preek van Jona hoorden. Dat was maar een halve preek, want Jona preekte alleen maar God de stad zou treffen. Toch luisterde Ninevé. Jezus is Gods Zoon. Hij is zoveel meer dan Jona. Toch luisteren de mensen in Zijn tijd niet. Ze merken het teken niet op…

En jij? Je kent het teken van Jona. Jona liet zich over boord gooien. Zijn dood tegemoet. Maar God stuurde een vis en na drie dagen begon zijn leven opnieuw. Jezus ging vrijwillig de dood in, om na drie dagen op te staan. Zijn dood en opstanding zijn het teken dat jij bij Hem moet zijn. Hij ging door de dood heen en leeft. “Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, al was hij gestorven. Geloof je dat?” Dat vroeg Jezus aan Martha. En Martha zei: “Ja, Heere. Ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God.” Zeg jij het haar door Gods genade na? Dan heb je eeuwig leven.

1178