Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#24 - Geloof jij?

emmaus_24.jpg

Lezen: Psalm 116: 10-17

“Wat heb ik gehuild bij de hymnen en de liederen van Uw kerk. De mooie zang greep mij hevig aan! Hun klank kwam mijn oren binnen en hun waarheid druppelde in mijn hart!” Dit schrijft Augustinus over het zingen van de kerk in Milaan. Het had alles te maken met zijn eigen hart. Hij snakte naar verlossing van zijn zonde. In het zingen herkende hij naar wat er in zijn hart leefde. Hij verlangde naar God! Herken je dat?

Muziek kan ons hart intens raken. Het is dan volgens Augustinus wel belangrijk om te bedenken waardoor je geraakt wordt. Is het alleen maar de melodie, de klank, de stem? Of zijn het juist de woorden die je raken?

Het gaat om de inhoud. Augustinus schrijft even later in zijn Belijdenissen: “Ik heb u lief. U hebt mijn hart doorboord met Uw Woord en ik heb U lief gekregen.” Mooi hè? Dat is toch precies de inhoud van deze Psalm. Het gaat om liefde en om geloof. Ik heb lief. En: Ik heb geloofd…

Heeft God jou doorboord met Zijn Woord? Heb jij Hem lief? Geloof je?

De dichter van deze Psalm grijpt in zijn nood de Heere aan. Dat is wat geloof is: Hem aanroepen; Hem aanhangen; in de duisternis van je ziel je vertrouwen en hoop op Hem stellen. Zondaren leren in de hun nood Wie de Heere is. Die ervaring - of bevinding - is verbonden aan het kennen van de Heere Jezus als Zaligmaker. Hij wordt in de donkerheid van je bestaan, door de Heilige Geest, geopenbaard als enige Verlossing.

Jezus is in deze Psalm aanwezig. Hij kon deze Psalm juist ook Zélf zingen. God heb ik lief! Helemaal volmaakt is de liefde van Hem tot Zijn Vader. En niemand is ooit door de banden van de dood en de angsten van de hel zo aangegrepen als Jezus. Maar voor Hem was er geen verlossing. Geen beker van verlossing, maar een beker der gramschap. Maar Hij ging de dood in, uit liefde.

Dat zondaren de ‘beker der verlossing’ mogen opheffen is schitterende genade van God. Het is de beker van Jezus.

“Heere Jezus, lager dan wij kunnen vallen bent U in de diepte van mijn zonde afgedaald.”

Wie gered is uit de nood van de zonde en ellende door deze Heiland, wil offers van dank brengen en Zijn naam alleen eren. Zing jij mee?

“U hebt mijn hart doorboord met Uw Woord en ik heb U lief gekregen.”

1178