Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#25 - Kort maar krachtig

emmaus_25.jpg

Lezen: Psalm 117

Less is more. Een bekende Engelse uitspraak, die trouwens zelf ook maar heel kort is. Zoiets zou je ook kunnen zeggen van Psalm 117, de kortste Psalm. Less is more. Van deze Psalm geldt: kort, maar krachtig!

Psalm 117 staat ongeveer in het midden van de ‘lofzang’ die na de Paasmaaltijd werd gezongen. Het is een zuivere lofzang op de God van Israël! Een Psalm om mediterend over na te denken.

Deze korte lofzang bestaat uit twee parallelismen. Twee keer wordt hetzelfde gezegd in andere woorden.

Het eerste paar roept de volken op om de God van Israël te prijzen. Het tweede paar geeft de reden aan: want Gods goedertierenheid is machtig over hen en Zijn waarheid, of trouw is in eeuwigheid.

Die mooie, diepe Bijbelse woorden ‘goedertierenheid’ en ‘trouw’ hebben te maken met Gods verbond.

Israël neemt onder alle volken een bijzondere positie in. Het is Gods verbondsvolk. Hij riep dit volk uit Egypte; voerde het in de woestijn, gaf het Zijn wetten. Hij sprak tot dít volk alleen: ‘Ik ben de HEERE, uw God’. Israël was een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom te midden van de heidenen.

Dat Gods goedertierenheid machtig over Israël is, is gebleken! Denk maar aan de manier waarop God uit Egypte verloste. Een grondpatroon voor Gods redding; door het onmogelijke. En de Heere bleef steeds aan Zijn verbond denken en gaf Zijn Zoon, de Beloofde. Hij heeft met Zijn bloed het verbond bevestigd; door de dood heen. Over goedertierenheid en trouw gesproken: God gaf Zijn Zoon en de Heere Jezus gaf Zichzelf tot een losprijs voor velen.

De volken moeten God loven, maar het grote wonder is dat zij ook in het heil, de redding, in Christus zullen delen. Het Evangelie van de Heere Jezus is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft uit Jood en heiden.

1178