Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#27 - Van kribbe naar kruis

emmaus_27.jpg

Lezen: Lukas 2:1-7

Op woensdag 26 februari begonnen we deze podcast. We begonnen onze weg naar Emmaüs met de boeken van Mozes. Daarna volgden de profeten en de Psalmen. Door het hele Oude Testament vind je de bloedrode draad van de Heere Jezus.

Het Oude Testament getuigt van Jezus, zei Jezus Zelf. En op weg naar Emmaüs heeft Hij het uitgelegd aan twee van Zijn vrienden.

De komende weken gaan we naar het Evangelie van Lukas. We volgen de Heere Jezus op de weg naar het kruis. Die kruisweg wordt ook wel de Via Dolorosa genoemd. Dat is Latijn voor ‘weg van lijden’.

Maar waar begint die weg nu eigenlijk? Begint dat als Jezus Zijn laatste reis naar Jeruzalem begint? Of begint die Via Dolorosa pas als Jezus de zaal van de paasmaaltijd verlaat?

Begint die weg niet al bij Zijn geboorte? Gods Zoon, Die Zelf God is, werd een klein mens. Afhankelijk, broos, klein. Laat het kerstverhaal nooit een gewoon verhaal voor je worden. Hier gebeurt iets dat zo ontluisterend is. Gods Zoon legt al Zijn heerlijkheid af.

Een schilder schilderde ooit de kribbe. Met het Kind Jezus in de doeken. Maar de kribbe stond niet in het licht. Meestal is dat wel zo. Dan schildert men de kribbe in het licht, met een soort stralenkrans eromheen. Maar deze schilder had de kribbe in het donker geschilderd. In de donker van een schaduw. En die schaduw was de schaduw van het kruis. Het kruis bij de kribbe.

Kribbe en kruis zijn allebei uit hout gemaakt. In de geloofsbelijdenis van Nicea belijden wij als christenen over Jezus: “Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel.”

En dan is het Lukas ten voeten uit: Wie zijn de eersten die bij de kribbe komen? Herders! Ruwe,  ongepolijste types, outcasts. Ja, mensen die wij niet zouden uitkiezen zijn welkom bij Hem. Voor slechte, zieke mensen kwam Hij, want die hebben een dokter nodig. Ben jij ziek? Ben jij slecht? Heb jij een dokter nodig?

1178