Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#29 - Het geheim van het kruis

emmaus_29.jpg

Lukas 9:18-22

Over de Heere Jezus bestaan allerlei ideeën en denkbeelden. Ik denk dat iedereen, wie je het ook vraagt, wel iets van Jezus vindt. Maar als je Hem niet ziet als Gods Zoon, Die mens werd om zondaren te verlossen,  zit je er toch echt naast, hoe mooi de antwoorden ook kunnen klinken.

“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” De discipelen hebben daar wel antwoord op. Ja, mensen zijn best positief over Jezus. Ze zien Hem wel als een profeet.

Maar het gaat Jezus er niet om wat de massa van Hem vindt. Hij wil alleen maar reactie uitlokken. “Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?” Ja, en dan is het verschil duidelijk. Want Petrus neemt namens de anderen het woord: “U ben de Christus, de Messias.” Dat is duidelijke taal.

Meteen na deze belijdenis begint Jezus over Zijn lijden en sterven. Begrijp jij dat nou? Moet dat nú? Jezus en de discipelen kunnen toch ook even genieten van dit moment samen? Nee, juist nú spreekt Jezus voor het eerst over Zijn lijden en sterven. Belijdenis en kruis horen bij elkaar.

U bent de Christus. Dat is dé belijdenis van de kerk. Daarop heeft de Heere Zijn Kerk gebouwd. Jezus is de Koning van de kerk, maar Híj moest voor deze Kerk de dood in. De kerk is een verzameling van zondaren. Zondaren die al hun geluk en heel hun redding alleen aan het kruis van Jezus te danken hebben.

Het geheim van de christelijke kerk is het kruis. Ook al is het kruis het belangrijkste symbool van de kerk, toch is het een geheim. Natuurlijk weten mensen dat het kruis een christelijk symbool is en dat het iets met Jezus te maken heeft. Maar de vraag is of mensen het kruis ook begrijpen. De belangrijkste vraag is vandaag: begrijp jij het?

Ken jij het geheim van het kruis van de Heere Jezus? De discipelen begrepen het eerst niet, maar hebben het op de weg naar Jeruzalem van Jezus geleerd. Hij leerde hen dat zij zwakke zondaren waren en dat Hij voor hen de dood in ging. Ook dat is de weg naar Emmaüs; leren dat Jezus móest lijden en sterven, vanwege mijn zonden.

Wat nodig dat je het zelf van Jezus leert. Wat heerlijk als Hij het jou heeft laten zien en opnieuw laat zien!

1178