Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#31 - Laat je redden

emmaus_31.jpg

Lezen: Lukas 18:31-34

Wie zag de coronacrisis aankomen? We hebben allemaal gevolgd hoe het in Wuhan begon. We zagen de bizarre beelden van verlaten wegen, mondkapjes en gesloten winkels. We hadden er geen idee van dat het een paar maanden later in Nederland hetzelfde zou zijn.

We waren niet goed op voorbereid op de crisis die ons te wachten stond.

Zo is het bij ons heel vaak. We zijn vaak niet echt goed voorbereid op de toekomst, omdat we ons er geen beeld bij kunnen vormen. We moeten iets eerst een keer hebben meegemaakt.

Misschien was dit typisch menselijke ook wel aan de hand met de discipelen. Ze hadden geen idee welke kant het op zou gaan met Jezus. Toch werden ze door Hem er zorgvuldig op voorbereid. Zeker drie keer sprak Jezus over Zijn lijden en sterven in Jeruzalem. Zo ook deze derde keer.

En, wat mij opvalt is de concreetheid waarmee Jezus erover spreekt. Het is geen vage omschrijving. Het is heel duidelijk.

En weet je wat er dan staat? Drie keer, in verschillende woorden, schrijft Lukas dat de discipelen er niets van begrepen. Ze begrepen het niet en het was voor hen verborgen. Met het Oude Testament op zak, en met deze woorden van Jezus dat de woorden van de profeten over Hem vervuld zullen worden in Jeruzalem, begrijpen de discipelen er helemaal niets van.

Het overkomt hen allemaal. En Jezus vraagt ook niet van hen dat ze het begrijpen. Hij bereidt hen wel voor. Straks, na de opstanding, op weg naar Emmaüs, en die nacht in de zaal, komt Hij erop terug. Geduldig legt Hij alles uit en door Zijn Geest opent Hij voor hen de Schriften.

Dat is voor jou een belangrijke boodschap. Wat God doet, overkomt ons altijd. Het gaat ons aan, maar we begrijpen het niet. Jij en ik doen alles aan onze eigen ondergang. Maar God redt mensen van de dood. Onbegrijpelijk. Het is de Heere die redt. Zonder ons. Voor ons.

Gaat dit dan vanzelf? Ja en nee. God maakt mensen zalig. Maar als je hiervan doordrongen bent, kun je toch zorgeloos je schouders ophalen? Zonder het geloof in Jezus ben je verloren. Neem daarom vandaag nog de toevlucht tot deze Jezus! Laat je redden door Hem.

1178