Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#36 - Leef uit het Woord

emmaus_36.jpg

Lezen: Lukas 24:44-49

Vandaag eindigt onze weg naar Emmaüs. De afgelopen weken ben je meegelopen. Je bent door de Schriften gewandeld. We hebben met elkaar gezien hoe er al in het Oude Testament over Jezus is gesproken. De Geest van Christus was in de profeten.

Jezus heeft daarover verteld op weg naar Emmaüs. Zoals Hij het alleen kan, zo kan niemand dat. Wij kunnen elkaar helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Maar Hij kan het zo, dat Hij je hart ook aanraakt. “U hebt mij aangeraakt met Uw Woord en ik heb U lief gekregen”, zegt Augustinus.

Ik hoop dat jij de Heere Jezus op de weg naar Emmaüs hebt ontmoet. Dan heb je een brandend hart voor Jezus’ onderwijs. Als het over Hem gaat, wordt je hart warm. Door het lezen van de Bijbel, door preken en door Bijbelstudies, zoals in deze podcast, wekt de Heere het geloof in je hart. Dat kan Hij alleen en Hij doet het ook!

Als Jezus je vanuit Zijn Woord onderwijs geeft, wordt alles levend! Hij maakt dan ook jou tot een getuige van deze dingen. Zoals Hij dat ook met de discipelen deed. Toen de Samaritaanse vrouw vertelde dat ze de Christus had ontmoet, gingen de inwoners van haar woonplaats ook naar Jezus toe. En wat zeiden ze toen tegen haar? ‘Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus’.

Jezus heeft Zijn discipelen als getuigen de wereld in gestuurd. Zo is de boodschap van het Evangelie uiteindelijk ook bij jou terechtgekomen. Wonderlijk, toch! Dank God ervoor. Heeft Jezus je hart geopend en Zijn Woord voor jou geopend? Dat is genade! Bid altijd om meer van Jezus te mogen leren.

Of zeg je: “Hoe kan ik nu weten dat Jezus ook voor mij gekomen is? Hoe kan ik in Hem geloven?” Dan wijs ik je naar Jezus Zelf. Op weg naar Emmaüs legde Hij de Bijbel uit. In Emmaüs maakte Hij Zichzelf bekend. Zo doet Jezus dat. Waar vind je Hem? In Zijn Woord. Leef daarom bij een open Bijbel.

1178