Actielanden in het nieuws

Als christen niet van deze wereld

Ik ben Ravina en ik heb een bachelor in farmacie. Ik ben zondagschooljuf en 22 jaar oud.

Als christelijke kinderen naar de kerk gaan, ontmoeten ze daar gelovigen. Als ze dan daar Gods liefde en zorg bemerken, voelen ze zich één met de andere christenen.

Maar in de wereld om ons heen, ontmoeten we veel moeilijke situaties. We zijn als christenen niet van deze wereld. We zijn anders; in wat we doen en hoe we ons gedragen. Als mensen naar ons kijken, dan merken ze dat we anders zijn.  Daarom houden ze afstand van ons. We gaan niet echt met elkaar om omdat zij en wij zo verschillend van elkaar zijn.

Een voorbeeld: in onze klas mogen we niet bij de andere leerlingen zitten en willen ze niet dat we met hen omgaan. Ook de leraren hebben hun voorkeuren en geven je een lager cijfer als je van een lage kaste en christen bent. Ze behandelen ons als christenen altijd anders dan de studenten die hindoe zijn en  van een hogere kaste[i]. Door deze behandeling voelen veel christenjongeren zich moedeloos. Maar toch, al hebben we veel problemen de Bijbel zegt ons: ‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’

Dit geloven we vast en daarom gaan we door, omdat we mogen hopen op God die bij ons is in onze moeilijkheden. Alleen daarom  kunnen we staande blijven als ware christenen en getuigen van God in deze wereld. Het betekent dat we Gods kinderen zijn. De Heere Jezus Christus heeft zijn bloed vergoten en ons daarmee gekocht. Toen Hij jong was leefde Hij nederig. Daarna werd Hij gekruisigd. Hij stierf, maar stond weer op op de derde dag…. zodat Hij ons genade en het eeuwige leven in de hemel kon schenken. De Heere Jezus heeft zichzelf voor ons overgegeven. Daarom mogen en moeten we dit Evangelie doorgeven aan alle mensen die nog niet bereikt zijn. Met grote vastberadenheid moeten we de blijde Boodschap vertellen aan alle mensen die de Heere Jezus nog niet kennen.

Het is een speciale taak voor ons als jongeren  om het Evangelie te brengen naar de plaatsen waar de naam van de Heere Jezus nog niet bekend is.

We moeten ook onze ouders eren en ons inzetten voor onze kerkelijke gemeente. We moeten het Evangelie delen met onze vrienden, familie en buren die niet weten dat Jezus de waarachtige God is.

 

 

 

Meer actueel

Volg hier het nieuws rondom de jeugdwerkactie, de actiedoelen en de actielanden.

actielanden in het nieuws

Vrij van slavernij in Pakistan

Duizenden arme christelijke families verrichten slavenwerk in Pakistaanse steenfabrieken. Uitzicht op een beter bestaan hebben ze niet. Voor het tweede achtereenvolgende jaar kocht de Nederlandse stichting PECA dit jaar een aantal families vrij.

Lees meer

actielanden in het nieuws

Doofheid: hoe wordt dit ervaren?

Je kunt je niet voorstellen hoe het is om doof te zijn. Frank van de Maas stuurde ons een samenvatting van een engels artikel waarin in een paar zinnen uitgelegd wordt wat een dove meemaakt. Indrukwekkend!

Lees meer

Meer actueel

Bekijk meer actueel

Op de hoogte blijven

Wil je door ons geinformeerd worden over nieuws rondom Geloofwaardig onderwijs? Abonneer je dan op de nieuwsbrief of volg de Jeugdwerkactie via Facebook of Instagram

1115