Meesterlijk ontbijten in Werkendam

Wat raakt u aan #Geloofwaardig?

Wat mij opvalt aan de acties is, dat deze naar mijn idee erg goed is voorbereid. Alles er om heen. Stukjes die ik er over kan lezen. Daarnaast de filmpjes die er gemaakt zijn over de betreffende landen. Het is net een puzzel waar de puzzelstukjes in elkaar vallen. De filmpjes hebben mij in het bijzonder geraakt, wat moeten deze mensen er voor doen of laten om “geloofwaardig” onderwijs te ontvangen. Dan hoor je van jongeren welke waarde Gods Woord, maar ook de Catechismus en de belijdenisgeschriften voor hen hebben. Dat raakte mij en dat is mij bijgebleven.

“Vooral de filmpjes hebben mij geraakt!”

Wat levert zo’n actie nou voor de gemeente op?

Zonder het financiële aspect kunnen we niet. Overal waar we iets moet gebeuren is geld nodig. Het is te hopen voor de gemeente(s) dat het samenbindend mag werken. Maar bovenal dat er onder de jongeren en ouderen in de gemeente(s) een gedurig gebed mag zijn voor onze medechristen dichtbij en veraf. We zien dit allemaal aan, we zetten ons ervoor in. Allemaal goede dingen, maar voor de rest blijft het vaak een “ver van mijn bed show” en vinden wij het eigenlijk wel prima in ons “gespreide bedje”
 

Waar bent u zelf het meest enthousiast over?

Het thema. Zelf ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Dan raakt een dergelijk thema mij diep. Als ik kijk hoe goed wij het hebben, wat we eigenlijk ten diepste helemaal niet meer beseffen. Er ligt een jaar achter ons waar we mochten gedenken 100-jaar vrijheid van onderwijs  En dat als enige land ter wereld. Dan wil je toch niets anders, dat onze medechristenen op deze wereld hetzelfde zouden hebben als wij?

 

Wat vindt u van het organiseren van dit ondernemersontbijt?

Heel goed initiatief. De plaatselijke jeugdvereniging heeft een externe voorzitter aangesteld voor de actie. In mijn ogen een goede beslissing. Deze persoon kan zich helemaal richten op de actie. Doormiddel van het aanschrijven en nabellen van de ondernemers uit de gemeente, was er een behoorlijke groep aanwezig. Door een medelid uit de gemeente was voor al het eten en drinken gezorgd, zelfs tot een gekookt eitje toe.

 

Waarom doet u mee als docent?

Normaal gesproken wordt je als leerkracht niet uitgenodigd voor een ondernemersontbijt, dat begrijpt u. Het mooie was dat er gekozen was voor bezinning bij dit ontbijt. Daar ik zelf in het verleden, werkzaam was als bedrijfsleider binnen de bedrijfswereld, was mij gevraagd om het thema “geloofwaardig onderwijs” te koppelen aan het ondernemerschap. U begrijpt met mijn achtergrond dat ik deze kans niet voorbij wilde laten gaan, om juist ook ons Reformatorisch onderwijs te promoten.

“Dit zou van mij elk jaar wel mogen terugkeren!”

 

Wat vond u van het ontbijt zelf? Voor herhaling vatbaar?

Het ontbijt was heerlijk. Daarnaast waren er goede contacten onderling, waardoor je hoopt dat het extra met elkaar mag verbinden. Dit zou naar mijn idee jaarlijks terug mogen keren. Waardoor de ondernemers binnen de gemeente elkaar beter leren kennen en zo profijt van elkaar kunnen trekken.

 

Wat wilt u meegeven aan anderen?

Wat ik aan al deze mensen mee wil geven is het volgende. Ik heb dit ook in mijn referaat, tijdens het ondernemersontbijt, aan de mensen proberen mee te geven. Dan denk ik in de eerste plaats aan Filippenzen 2:1-11. Hierin komen de volgende kernwaarden naar voren: eensgezindheid, ootmoed  (nederigheid), de ander op het oog hebben en dit verbonden met het Borgtochtelijke werk van Christus. Het fundament van ons “Geloofwaardig Onderwijs” ligt getekend in vers 5: het welk ook in Christus Jezus was. Ons leven staat in navolging van Christus. Dan wordt het voor ons persoonlijk de vraag: “ Ben ik een navolger van Christus?” Dan moeten wij de vraag stellen: Is het “Geloofwaardig Onderwijs of Reformatorisch Onderwijs” een “etiket” of vormt Christus het hart van ons leven, van school, van het onderwijs of ondernemerschap etc.? Want zonder waar geloof kan ik, u of wie we dan ook zijn, geen navolger van Christus zijn.

Beseffen wij nog wel wat wij hebben? Wanneer je de verslagen of verhalen terug leest van ons voorgeslacht. Wat proef je daar de geestelijke strijd die zij hadden met onze kinderen en het verdere nageslacht. Zij hebben ervoor liggen worstelen aan de troon der genade. En wat doe ik? Wat doe jij? Wat doet u? Is voor ons het christelijke onderwijs een voortdurend gebedspunt? Als we kijken naar onze scholen dan bekruipt mij soms het gevoel, verschillen wij nog wel zoveel van seculiere scholen? Daarom mijn oproep aan u allen. Bid voor ons onderwijs. Mag het christelijk onderwijs in Nederland, en in de rest van de wereld op u en jouw hart gebonden zijn? Want dan is er nog hoop voor het christelijk onderwijs en voor onze jongeren. En u/jij die veel met jongeren te maken heeft, op welke manier dan ook, luister en probeer je een beetje in te leven. Onze jongeren zitten te wachten op  begrip en iemand die naar hen luisteren wil.

 

 

 

Meer actueel

Volg hier het nieuws rondom de jeugdwerkactie, de actiedoelen en de actielanden.

actielanden in het nieuws

Vrij van slavernij in Pakistan

Duizenden arme christelijke families verrichten slavenwerk in Pakistaanse steenfabrieken. Uitzicht op een beter bestaan hebben ze niet. Voor het tweede achtereenvolgende jaar kocht de Nederlandse stichting PECA dit jaar een aantal families vrij.

Lees meer

actielanden in het nieuws

Doofheid: hoe wordt dit ervaren?

Je kunt je niet voorstellen hoe het is om doof te zijn. Frank van de Maas stuurde ons een samenvatting van een engels artikel waarin in een paar zinnen uitgelegd wordt wat een dove meemaakt. Indrukwekkend!

Lees meer

Meer actueel

Bekijk meer actueel

Op de hoogte blijven

Wil je door ons geinformeerd worden over nieuws rondom Geloofwaardig onderwijs? Abonneer je dan op de nieuwsbrief of volg de Jeugdwerkactie via Facebook of Instagram

1115