Sleutel voor een goede toekomst

“Eén van de doelen is de ontmoeting met mensen. Ik wil verhalen horen en aan andere doorgeven. Als je daar als moslim christen wordt, krijg je het echt heel moeilijk. Ik heb een vrouw ontmoet die als tiener nieuwsgierig is geworden naar het christendom. Ze werd gedwongen om met een islamitische man te trouwen. Ze is ontsnapt, getrouwd met een christen en gevlucht. Ze zei: ‘Wat ik moeilijk vind, is dat mijn kinderen geen familie hebben. Mijn eigen familie achtervolgt me en de familie van mijn man houden ze in de gaten, zodat zij geen contact met ons kunnen hebben. Maar we worden bemoedigd door christenen hier en in het buitenland. Zij zijn onze familie. Ik lees elke ochtend uit Matthéüs 5:3. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’ Dit raakt me. Ze hebben weinig geld, en leven bij de woorden van de Heere Jezus dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Op zo’n moment kun je niets anders doen dan bidden. Samen bidden is ook voor hen bemoedigend.”

“In Pakistan wonen en werken veel mensen met gezinnen bij de steenfabrieken. Ze leven in armoedige omstandigheden. Vaak hebben ze grote schulden. Van het salaris dat ze krijgen, wordt een deel ingehouden om de schuld af te lossen. Doordat ze soms ook schulden moeten maken, is er nauwelijks vooruitzicht dat ze die ooit helemaal af kunnen betalen. Echt uitzichtloos.

Veel christenen daar kunnen niet lezen en schrijven. Vaak hebben ze wel een Bijbel. Wat ze weten, weten ze van de kerk, de dominee of van hun ouders. Praktische hulp is dan nodig, maar zonder Gods Woord schiet je je doel voorbij. Een vader zei: ‘Zelf kan ik niet lezen en schrijven, maar ik wil heel graag dat mijn kinderen de Bijbel leren lezen. Alleen dan kunnen ze het verschil tussen goed en kwaad onderscheiden. Zonder onderwijs blijven we in de cirkel van armoede en kunnen mijn kinderen geen baan krijgen waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. Onderwijs is de sleutel, die de deur naar een goede toekomst kan openen!’
Een andere probleem is schoon drinkwater. Door de leerbewerkingsindustrie is het drinkwater vervuild. Daardoor zijn er families waarvan kinderen met zware lichamelijke handicaps geboren zijn. Omdat er nauwelijks werk is, blijven mensen daar wonen en blijft de kans op ziekte door vervuild water groot.“

“Toen ik terug was in Nederland heb ik bij kinderclubs hierover verteld. Uit de Bijbel heb ik Handelingen 8 gelezen over de Moorman. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Hij gelooft, wordt gedoopt en reist weg met blijdschap. Dat is confronterend. Wij weten zoveel van de Bijbel, maar geloven we het ook? De vraag die ik ook mee wil geven is: Hoe ga jij er mee om dat je christen bent? Al het Bijbels onderwijs dat je krijgt, is niet voor niks. Het is een schat die je hebt. Wat doe je daar mee?

Bertine Vermeer

 

 

 

Meer actueel

Volg hier het nieuws rondom de jeugdwerkactie, de actiedoelen en de actielanden.

actielanden in het nieuws

Vrij van slavernij in Pakistan

Duizenden arme christelijke families verrichten slavenwerk in Pakistaanse steenfabrieken. Uitzicht op een beter bestaan hebben ze niet. Voor het tweede achtereenvolgende jaar kocht de Nederlandse stichting PECA dit jaar een aantal families vrij.

Lees meer

actielanden in het nieuws

Doofheid: hoe wordt dit ervaren?

Je kunt je niet voorstellen hoe het is om doof te zijn. Frank van de Maas stuurde ons een samenvatting van een engels artikel waarin in een paar zinnen uitgelegd wordt wat een dove meemaakt. Indrukwekkend!

Lees meer

Meer actueel

Bekijk meer actueel

Op de hoogte blijven

Wil je door ons geinformeerd worden over nieuws rondom Geloofwaardig onderwijs? Abonneer je dan op de nieuwsbrief of volg de Jeugdwerkactie via Facebook of Instagram

1115