Voorbereid op verdrukking - gesprek Barry van der Schoot

“Bijna tachtig procent van de mensen in India is hindoe en nog geen twee procent is christen. Een ontwikkeling die je nu ziet is dat het hindoeïsme gecombineerd wordt met nationalisme.
Het wordt een staatsgodsdienst. Dat is heel gevaarlijk. Wat gebeurt er als je christen bent? Je krijgt twee keuzes: of je bekeert je tot het hindoeïsme, of je moet verdwijnen. Je zult begrijpen dat christelijke jongeren in een land als India het niet zo makkelijk hebben. Als je ervoor uitkomt dat je christen bent, kun je zeker problemen verwachten. Er zijn jongeren op school die niet meer met je om willen gaan, je wordt uit de vriendengroep gezet. Het gebeurt regelmatig dat
leraren christelijke jongeren een lager cijfer geven. Kortom: allerlei problemen waardoor je alleen komt te staan. Wat hebben deze jongeren onze steun nodig!
Als je in gesprek gaat met deze jongeren over de moeilijkheden die ze ervaren valt het mij op dat ze daar open over vertellen. Jongeren geven aan dat ze op verdrukking voorbereid zijn. Thuis aan tafel gaat het over ‘smaadheid lijden om Christus’ wil’. In de kerk komt het in de preek aan de orde en op de vereniging en zondagsschool wordt erover gesproken. Ze lezen samen in de Bijbel de teksten die over vervolging gaan. Zo, en ook door de praktijk, worden ze voortdurend
stilgezet bij de verdrukking die gaande is in India. Ze zijn zich ervan bewust dat deze over kan gaan in vervolging. In die zin zijn ze tot voorbeeld voor ons.
Wel vragen de gemeenten in India om toerusting om standvastig te kunnen zijn. Opleiding en boeken voor de voorgangers en jeugdwerkers, boeken voor de jongeren zelf. Dat willen we graag door middel van deze actie mogelijk maken.
We willen graag boeken over de uitleg van de Bijbel en de geloofsleer gaan vertalen in de lokale talen en gaan uitgeven. Waar ook behoefte aan is, is praktische toerusting van jeugdwerkers en zondagsschoolleiders waarbij ze onderwijs, toerusting en instructie krijgen over de manier waarop ze kinderen en jongeren Gods Woord mee kunnen geven. 
Waar ik naar uitzie? Ik hoop dat Geloofwaardig onderwijs veel gaat betekenen voor de jongeren en kerkelijke gemeente in India. Geld voor boeken, voor trainingen, zondagsschool, jeugdwerk en toerusting. Maar ik zie vooral uit naar groei van de kerk daar. Dat de Heere ook daar jongeren bekeerd. Dat ze de
Heere mogen gaan volgen wat de gevolgen ook mogen zijn en de kracht van het geloof openbaar komt. Zo mogen ze ook ons tot voorbeeld zijn.
Maar dat is niet het enige. Ik hoop dat iedereen via de verhalen uit India ook meer gaat beseffen wat het betekent om in vrijheid naar de kerk en naar de jeugdvereniging te kunnengaan. Probeer je eens in te denken: Wat als er in Nederland vervolging komt. 
Hoe kan ik mij daarop voorbereiden? En heb je dan op de Rots gebouwd zodat je huis vast blijft staan?”

Henriëtte de Jong

 

 

 

Meer actueel

Volg hier het nieuws rondom de jeugdwerkactie, de actiedoelen en de actielanden.

actielanden in het nieuws

Vrij van slavernij in Pakistan

Duizenden arme christelijke families verrichten slavenwerk in Pakistaanse steenfabrieken. Uitzicht op een beter bestaan hebben ze niet. Voor het tweede achtereenvolgende jaar kocht de Nederlandse stichting PECA dit jaar een aantal families vrij.

Lees meer

actielanden in het nieuws

Doofheid: hoe wordt dit ervaren?

Je kunt je niet voorstellen hoe het is om doof te zijn. Frank van de Maas stuurde ons een samenvatting van een engels artikel waarin in een paar zinnen uitgelegd wordt wat een dove meemaakt. Indrukwekkend!

Lees meer

Meer actueel

Bekijk meer actueel

Op de hoogte blijven

Wil je door ons geinformeerd worden over nieuws rondom Geloofwaardig onderwijs? Abonneer je dan op de nieuwsbrief of volg de Jeugdwerkactie via Facebook of Instagram

1115