#09 Microkrediet

Alle jongeren krijgen een klein bedrag. Ze maken een plan hoe ze het geld kunnen vermeerderen. Laat ze op de club/vereniging brainstormen en groepjes vormen.

Ze kunnen een minibedrijfje starten dat bijvoorbeeld cakes verkoopt. Van het geld kopen ze de ingrediënten. Of ze gaan auto's wassen, dan kopen ze sponzen en shampoo van het geld. Of ze organiseren zelf een knutselmiddag voor de kleinere kinderen, waarbij entreegeld betaald moet worden. Van het microkrediet kopen ze knutselspullen. Ideeën in overvloed!

 

Must do because…

De jongeren krijgen een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ze hebben de verantwoordelijkheid over het geld dat ze krijgen, maar ook voor het minibedrijfje dat ze zelf opstarten. Ze zijn ondernemend bezig, zijn ook dienend bezig voor de mensen uit de kerk. Ze krijgen het vertrouwen van volwassenen om iets moois neer te zetten.

Visuals website09

Dit is er nodig

  • Een afgesproken bedrag per groepje/ per persoon;

  • Enthousiaste jongeren;

  • Materiaal waarmee de jongeren PR voor hun bedrijfje kunnen maken

Een uitgebreid stappenplan vind je in bijlage 1.

Download bijlage 1

 

 

 

1121