Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Over Jaarthema

De Sint-Jan in Gouda is bekend om de prachtige Goudse Glazen. Als je de kerk van buiten ziet, is er aan de ramen niet veel bijzonders te zien. Gewoon donker glas. Maar als je naar binnen gaat, zie je de prachtig gebrandschilderde ramen. Dat is het geheim van de Sint-Jan. De gemeente heeft ook een geheim.  

Wat is er nu bijzonder aan de gemeente? Op het eerste gezicht gewoon een groep mensen die op zondag bij elkaar komen in een kerkgebouw. Maar de gemeente heeft een geheim. Van de gemeente kun je zeggen: “Hier spreekt God”. Dát is precies het geheim. Het is trouwens ook een groot wonder. De Heilige spreekt in het midden van onheilige mensen. De Eeuwige God laat Zichzelf in met tijdelijke, kleine mensen.

God spreekt, en daarom gebeurt er iets. Want Gods woord is ook daad. Waar God spreekt en Zijn stem wordt gehoord, komen zelfs doden tot het leven, om Jezus’ wil! Krachtig is Gods spreken. Dode, harde harten worden erdoor geraakt. Liefdevol is Gods spreken. Vijandige, hatende harten worden liefdevol vernieuwd.

Hier spreekt God. Hier roept God zondaren tot bekering. Hier horen mensen de stem van de Goede Herder. Dit is de gemeente. Daarom is er jeugdwerk en daarom zoeken we jongeren te verbinden aan de gemeente en dienst van de Heere. We weten dat ze dáár moeten zijn waar God spreekt. Daar willen we dit jaar met jongeren, leidinggevenden, ambtsdragers over spreken. Want als jongeren ervaren dat God in de gemeente spreekt, zullen ze pas echt verbonden zijn aan Gods gemeente.

We willen met dit jaarthema binnen het jeugdwerk en in de gemeenten een bezinning op gang brengen over het grote wonder dat God juist ín de gemeente spreekt. Dat lijkt misschien gewoon, maar dat is het allerminst. Het is elke keer weer bijzonder dat de Heilige God in de gemeente tot zondaren spreekt.

1350