Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Andere wegen

BLOG LEIDINGGEVENDEN

Vermoeiend. Frustrerend. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik nooit blij word als ik gele borden met een willekeurige letter dichterbij zie komen. Een wegafsluiting. De bekende borden leiden je vervolgens via andere wegen om naar de eindbestemming.

Een andere weg… Heel vaak is het mijn persoonlijke verzuchting (geweest): “Heer’, wijs mij toch Uwe wegen, die Gij wilt dat ik zal gaan”.
Na ongeveer elf jaar fulltime godsdienstonderwijs, werd een deur geopend naar de Jeugdbond. Ik heb met veel vreugde en met de liefde van mijn hart me mogen inzetten voor kerkenraden en gemeenten. Als ik terugdenk aan de ontmoetingen met kerkenraden, predikanten, ambtsdragers en classes, word ik blij vanbinnen.
Ik heb de worstelingen van hen gevoeld en we hebben samen naar oplossingen gezocht om dichterbij onze jongeren te komen.
Als ik terugreed naar huis bad ik vaak voor de ambtsdragers en de gemeente waar ik juist geweest was. Het gaat toch om de opbouw van Zijn kerk?
En toch… Andere wegen…
De combinatie van het lesgeven en het werken bij de Jeugdbond bleek voor mij niet haalbaar.
Wegen werden afgesloten, andere wegen weer geopend. Ik hoop weer helemaal terug te keren naar het onderwijs. Maar niet voordat ik in deze laatste column wil wijzen op het belangrijke werk van de Jeugdbond voor jongeren, kerkenraden en gemeenten. 

Er is veel nood. Er is ook veel wat moed geeft. De Heere werkt onder jongeren. Het zaad zal Hem dienen. Het welbehagen des Heeren, zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daar heeft de Meester geen mensen voor nodig, hoewel Hij wel mensen gebruikt. Laten we samen blijven bidden voor het werk onder jongeren!

Jeroen Kriekaard

377