Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Dinsdag 6 maart

agnus-dei-prophets-872410_1920

Lezen: Exodus 29:38-46

Augustinus heeft gezegd dat het Nieuwe Testament in het Oude is verborgen en het Oude Testament in het Nieuwe open gaat. Waar zie je dat duidelijker dan in de offers? God wilde wonen in het midden van een zondig volk. Dat is een groot wonder. God is de Schepper van alle mensen, maar Hij koos Abraham en Zijn nageslacht uit. Hij leidde hen uit Egypte uit en verbond Zich aan Zijn volk.

Maar hoe kon de Heere wonen in het midden van een zondig volk? Dat geheim ligt in de offerdienst. Dagelijks vloeide er bloed van dieren, tot verzoening. Zo alleen kan God Zijn volk ontmoeten, zo zullen ze door Zijn heerlijkheid geheiligd worden (vers 43). Daar is Christus aanwezig. Lees heel het boek Leviticus eens vanuit het Nieuwe Testament en stel jezelf de vraag: wat leer ik hier over Christus en wat betekent dat?

Gods kinderen blijven zondaren en verzoening is nodig. Dat zal tot het sterven zo blijven. Maar waar het voor Israël nodig was dat er dagelijks geofferd werd, is dat voor de kerk van het Nieuwe Testament niet meer nodig. De schaduwdienst is voorbijgegaan. De dag van Christus is aangebroken. Het offer is gebracht. En het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Het is genoeg, zelfs voor meest grove zonde.

  • Lees vraag en antwoord 19 van de Heidelbergse Catechismus. Hoe openbaart God het Evangelie in de offerdienst?
  • De prediking wordt ook de bediening der verzoening genoemd. Wat betekent dat voor jou?
1178