Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Donderdag 15 maart

autumn-2903107_1920

Lezen: 1 Koningen 17:17-24

De Geest van Christus was in de profeten van het Oude Testament. Dat is niet het inzicht van mensen, maar dat getuigenis geeft God zelf in de Bijbel (1 Petr. 1:11). Hoe krachtig geldt dit voor Elia, dé grote profeet van Israël. Wat een Godsman! Maar tegelijk ook een mens, van gelijke beweging als wij, schrijft Jakobus later.

Mattheüs maakt een parallel tussen Elia en Johannes de Doper en Elisa en Jezus. Elia en Johannes hebben veel overeenkomsten, maar het leven van Elia sprak ook van Christus. Mozes vertegenwoordigt de wet, Elia de profeten. Wat deze mannen in hun optreden lieten zien is in Christus volkomen vervuld. Juist Mozes en Elia zijn op de berg van de verheerlijking. Daar spreken zij met Jezus over Zijn lijden en sterven - ‘Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te Jeruzalem’ (Luk. 9:31).

Ook in de geschiedenis van Elia bij de weduwe van Zarfath zie je hoe Elia op Jezus lijkt. Wie anders kan onze nood en dood op Zich nemen dan Jezus? Mensen kunnen meeleven, maar de dood - en de zonde als de oorzaak van onze nood en dood - wegnemen kan geen mens. Elia doet het. Hij zegt: ‘Geef mij uw zoon’. Elia neemt de nood van deze weduwe op zich. Hij bidt indringend tot God en strekt zich drie keer helemaal uit over het dode lichaam. Hij wordt als het ware een met de dood, met het onreine! En dan wordt het kind weer levend.

Wil je ontdekken waar Christus is in het Oude Testament? Hier is Hij. Want Jezus Christus werd een met de dood. Hij overwon de dood door Zelf de dood in te gaan. Zo nam Hij alle zonden van de Zijnen op Zich: “Geef mij jouw nood, want Mijn naam is Jezus; de Heere redt.”

  • Hoe ging Jezus om met menselijk lijden om Zich heen?
  • Wat betekent het een-worden van Christus met de dood voor jou persoonlijk?
1178