Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Donderdag 29 maart

sun-flower-1492187_1920

Lezen: Psalm 117

Psalm 117 is de kortste psalm. Het is dus meteen het kortste Bijbelhoofdstuk. Soms worden er grapjes over gemaakt. “We hebben weinig tijd, dus lees Psalm 117 maar.” Dat is helemaal onterecht. Laat staan dat je denkt: zo’n korte Psalm, laten we er dan nog maar een andere Psalm bij lezen. Van Psalm 117 geldt: kort, maar krachtig!

Psalm 117 staat ongeveer in het midden van de ‘lofzang’ die na de Paasmaaltijd werd gezongen. Het is een zuivere lofzang op de God van Israël! Een Psalm om mediterend over na te denken.

Deze korte lofzang bestaat uit twee parallelismen. Het eerste paar roept de volken op om de God van Israël te prijzen. Het tweede paar geeft de reden aan: want Gods goedertierenheid is machtig over hen en Zijn trouw is in eeuwigheid. Die mooie, diepe Bijbelse woorden ‘goedertierenheid’ en ‘trouw’ hebben te maken met Gods verbond.

Israël neemt onder alle volken een bijzondere positie in. Het is Gods verbondsvolk. Hij riep het uit Egypte; voerde het in de woestijn, gaf het Zijn wetten. Hij sprak tot dít volk alleen: ‘Ik ben de HEERE, uw God’. Israël was een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom te midden van de heidenen.

Dat Gods goedertierenheid machtig over Israël is, is gebleken! Denk maar aan de manier waarop God uit Egypte verloste. Een grondpatroon voor Gods redding; door het onmogelijke. En de Heere bleef aan Zijn verbond gedenken en gaf Zijn Zoon, de Beloofde. Hij heeft met Zijn bloed het verbond bevestigd; door de dood heen. De volken moeten God loven, maar het grote wonder is dat zij ook in het heil in Christus zullen delen. Jij ook?

  • Waar zie je Gods goedertierenheid en trouw terug in de Bijbel?
  • Hoe zijn deze twee woorden verbonden aan de Heere Jezus?
  • Wat betekenen ze voor jou?
1178