Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Maandag 12 maart

nature-3187669_1920

Lezen: Jeremia 38:1-6

‘Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild’ (Matth. 23:37). Het zijn woorden van de Heere Jezus. Het is een hartstochtelijke oproep tot bekering. Een genadige roepstem van God, zoals de profeten deze ook lieten horen in het Oude Testament tot Gods eigen volk.

In de levens van de profeten wordt het leven van Christus zichtbaar. Reken maar niet dat het fijn was om profeet te zijn. Je staat aan de kant van God en dat is loodzwaar voor een mens. Je moet tegen alles in Gods woorden brengen. Je bent niet vrij, je staat tegenover mensen en bent schuldig te doen wat God van je vraagt. Dit kan nooit zonder dat het Woord van God ook dwars door je heen gegaan is. Je ontdekt heeft aan wie je bent en je ingewonnen heeft om in geloofsgehoorzaamheid te doen wat God vraagt. Helemaal opgeëist worden voor de dienst van de Heere. Dat kan je zelfs je leven kosten. Want ook het verbondsvolk zat helemaal niet te wachten op die profeten en hebben zich zelfs aan hen vergrepen. Ze hebben Gods profeten gedood, die juist door Gods barmhartigheid gestuurd werden. Hoe aangrijpend.

Maar hóe waarschuwend is dit voor ons. Want als wij de boodschap van zonde en genade naast ons neerleggen, vergrijpen wij ons óók. Niet aan mensenbloed, maar aan het dierbaar bloed van de Heere Jezus, die door God gezonden is tot Verzoening.

  • De Emmaüsgangers zagen Jezus ook na Zijn kruisdood als een ware Profeet van God. Hoe kun je dat verklaren met behulp van de profeten van het Oude Testament?
  • Een christen is eigenlijk ook een soort profeet in zijn of haar omgeving. Merk jij dat de naam van Christus weerstand oproept? Wat doet dit met je?
1178