Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Maandag 26 februari

Abel

Lezen: Genesis 4:1-8

Toen Eva, haar naam betekent ‘leven’ haar eerste kind kreeg riep ze heel erg blij: “Ik heb een man van de HEERE gekregen”. Mogelijk dacht ze dat dit kind de vervulling van de belofte uit Genesis 3 vers 15 zou zijn. Daarom kreeg dit kind de naam Kaïn. Uit de naam van de tweede zoon spreekt een totaal ander gevoel: Abel, leegte, ijdelheid.

Beide mannen brengen, als ze groot geworden zijn, een offer aan God. De Heere zag het offer van Abel aan, maar Kaïns offer nam Hij niet aan. Daar kan Kaïn niet tegen. In grote afgunst, slaat hij zijn broertje dood. De eerste moord is ook meteen een enorm oneerlijke moord. Abel is onschuldig. Deze eerste moord is een patroon voor andere moorden. Door alle eeuwen heen is het bloed van rechtvaardigen vergoten. Bloed dat om vergelding roept.

Eenmaal werd het bloed van dé Rechtvaardige vergoten. Dat was de onrechtvaardigheid ten top. Zondaren vergrepen zich aan Gods heilige Zoon, de enige Mens die echt rechtvaardig was. Toch spreekt juist Zijn bloed betere dingen dan het bloed van Abel, zegt Hebreeën (Hebr. 12:24).

  • Wat is het verschil tussen de offers van Abel en Kaïn?
  • Wat is de overeenkomst en het verschil tussen Abel en de Heere Jezus?
  • Waarom spreekt het bloed van Jezus betere dingen? Wat betekent dat?
  • Welke boodschap heeft Jezus’ bloed voor jou?
1178