Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Maandag 26 maart

cross-2598300_1920

Lezen: Psalm 115

De Psalmen worden in het Nieuwe Testament heel vaak geciteerd. Het Psalmenboek is veruit het meest geciteerde boek van het Oude Testament. Ook de Heere Jezus leefde dichtbij de Psalmen. In de Psalmen ontmoeten we Hem ook. Zeker vijftig keer citeren de Evangeliën de Psalmen als het gaat om de Heere Jezus. In tenminste drie manieren ontmoeten wij Christus in de Psalmen. We zingen Hem toe. We zingen over Hem en we zingen mét Hem.

Jezus heeft zelfs vlak voor Zijn lijden en sterven de Psalmen gezongen. Voordat Jezus met Zijn discipelen vertrok naar de hof van Gethsémané was hij in de zaal waar zij het Pascha vierden. Indringend sprak Jezus met Zijn discipelen. Biddend legde Hij hen in de handen van Zijn Vader. Dat lees je in Johannes. In het evangelie van Mattheüs lees je: ‘En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg’ (Matth. 26:30).

Jezus zong met Zijn discipelen de lofzang. Jezus zong Psalmen. Je moet hier denken aan het zogenaamde ‘Hallel’, Psalm 113 tot en met 118. Tijdens de paasmaaltijd werd het eerste deel (Psalm 113-114) gezongen. Aan het einde van de maaltijd werd het tweede deel gezongen (Psalm 115-118). Laten we deze drie Psalmen deze week overdenken, met de gedachte dat de Heere Jezus Christus ze gezongen heeft, voordat Hij de paaszaal verliet. Ik hoop dat je het biddend overdenkt en de Zaligmaker van zondaren in deze Psalmen mag ontmoeten.

  • Op welke manier zing je Christus lof toe in Psalm 115?
  • Op welke manier zing je over de Heere Jezus in deze Psalm?
  • Op welke manier zing je met Hem?
1178