Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Vrijdag 16 maart

water-2208931_1920

Lezen: 2 Koningen 5:1-14

Na Elia komt Elisa. Hij nam de profetenmantel van Elia over. Het optreden van Elisa is, meer dan welke profeet ook, omgeven door wonderen. Daarin weerspiegelt hij iets van de grote Profeet, Jezus Christus. Zijn wonderen zijn tekenen van de komst van het Koninkrijk van God.

In de wonderen die je in de Bijbel leest, zie je altijd iets van Wie de Heere is en hoe Hij werkt. Dat is altijd anders dan mensen denken. Dat is ook bij Naäman zo. Op het advies van zijn Joodse slavin was hij naar Israël gereisd. Het was zijn laatste redmiddel. Want Naäman was rijk en machtig, maar… melaats. Dodelijk ziek.

Via een omweg komt Naäman bij Elisa. Hij had gedacht dat Elisa hem beter zou maken door veel vertoon. Maar Elisa komt zelfs niets eens naar hem toe. Hij stuurt slecht een boodschapper: “Was u zeven keer in de Jordaan en u zult rein worden.”

Naäman wordt woedend! Hoe bestaat het, denkt hij. De Jordaan… Alle rivieren van Damascus zijn beter dan het vieze water van de Jordaan. Maar gelukkig heeft Naäman personeel bij zich die hem erop wijzen dat het geen moeilijke opdracht is en dat hij het zou kunnen proberen. En dan doet Naäman het. Hij wast zich zeven keer en… hij is schoon, rein, gezond! Een nietig, veracht middel heeft hem beter gemaakt!

Wie heeft ooit bedacht dat God de zonde en de dood zou overwinnen door een kruisdood? Het roept zelfs tegenstand op. We hebben en hekel aan de manier waarop God verlost. Daarin ligt geen eer voor ons. Alleen God kan ons verlossen van onze hoogmoed, zodat wij ons niet meer te goed voelen voor het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon.

  • Waarom maakt God op deze manier Naäman rein?
  • Lijk jij op Naäman? Hoe denk jij over het bloed van Jezus?
1178