Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Vrijdag 23 februari

4_BLOG

Lezen: Lukas 18:31-34

De Bijbel heeft een rode draad. In de Bijbel openbaart God Zijn heilsplan. God openbaart in de Bijbel stukje bij beetje hoe Hij zondige mensen redt. Alles draait daarin om Christus, maar dat begint niet pas in het Nieuwe Testament. Nee, de Bijbel vormt een geheel en God openbaart al in het Oude Testament wat de weg is waarlangs verlossing tot stand komt. Daarom gebruikt Jezus steeds in de aankondiging van Zijn lijden en sterven het woord moet. Hier, in de derde aankondiging van Zijn lijden legt Hij dat uit. Het móet. Het is de wil van Zijn Vader. Hij moet Zijn loop volbrengen en als Lam geofferd worden voor de schuld van Zijn volk. Het moeten verwijst naar Gods vastgesteld plan en daar is in de profetie veel over te vinden. Het Oude Testament is vol van Christus, en Zijn werk dat gericht is op veroening tussen God en mensen.

  • Wat lees je in dit gedeelte over de Zoon des mensen?
  • Aan welke gedeelten uit het Oude Testament denk jij als het gaat om de profetie van Jezus’ lijden?
  • Waarom verstonden de discipelen het niet?
  • Weet jij persoonlijk waarom Jezus moest lijden?
1178