Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Vrijdag 30 maart

wooden-cross-3262919_1920

Lezen: Psalm 118

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. De aanhef als het slot van deze lofpsalm. Dit danklied heeft de Heere Jezus gezongen in het aangezicht van de dood. Nauwelijks had Hij de lofzang geëindigd of Hij was met Zijn discipelen in de hof, waar Hij sprak: ‘Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe’. Hij werd gekweld en benauwd, vanwege de zonden van Zijn kerk. Als de Heere onze zonden laat zien, door de wet voor ons te stellen, geeft dat verdriet en roepen we om genade. Maar als de Heere onze zonden laat zien in het aangezicht van de lijdende Borg, worden onze zonden bitter. Ze brachten Hem, mijn lieve Heiland, in deze benauwdheid.

Deze Zaligmaker ging de benauwdheid en de dood in om te verlossen. Híj is mij tot Heil geweest. Hij is mij tot een Heiland geworden. Hij is Jezus, door Zijn dood werd Zijn naam waar: de HEERE redt! Zó breekt het geloof door: ‘Ik zal niet sterven, maar leven’. In de tenten van de rechtvaardigen breekt een lied van verlossing door (vers 15). Zo werd Hij de Hoeksteen van de kerk.

Jezus is voor mijn hart een steen des aanstoots. Dat maakt Goede Vrijdag duidelijk. Hij moest aan het kruis. En denk niet dat jij het er dan beter afbrengt dan de Joden die Hem kruisten. Nee, mijn zonde is mijn opstand tegen God. Maar de Heere bracht op deze manier juist verlossing. In Hem is voor moordenaars van God, verzoening. Ken jij je goddeloze hart? In Hem is er redding voor goddelozen. Van Goede Vrijdag geldt: ‘Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft’. Onbegrijpelijk, maar alle reden om te zingen: ‘Gij zijt mijn God, U zal ik loven, verheffen Uwe majesteit’.

  • Psalm 118 is een Psalm om met Jezus te zingen, waaruit blijkt dat?
  • Op welke manier zing je Hem lof toe?
  • En waar zing je over Hem?
1178