Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Woensdag 14 maart

sunset-1505801_1920

Lezen: 2 Samuël 24:10-25

David is de belangrijkste koning van Israël. Hij is de koning-herder die de Heere voor ogen had voor Israël. De Heere noemt hem een man naar Zijn hart. Saul was dat niet. Israël wilde een koning en kreeg Saul. Het begon veelbelovend, maar het liep niet goed af. Toen werd David gezalfd. Met een hoorn, omdat de troon van David een eeuwige troon is.

Niet dat David het er zo goed afbracht. Wat maakt David nu tot een betere koning voor Israël dan Saul? Hij deed toch niet minder zonden? Nee, maar in het hart van David brandde de liefde tot de Heere. Hij zondigde en hij zondigde niet goedkoop. Hij viel, maar kwam op zijn knieën voor God terecht.

Als we over David spreken moeten we verder kijken. Waar David eerst op de voorgrond staat, vervaagt hij en wordt meer en meer de grote Zoon van David, zichtbaar. Dat zie je ook hier, aan het einde van Davids leven. Als we David voor het eerst tegenkomen in 1 Samuël 17 vers 34 en 35 heeft hij een leeuw en een beer gedood om zijn schapen te beschermen. Aan het einde van zijn leven, hier in 2 Samuël 24, moeten ‘schapen’ gedood worden, vanwege de zonde van de volkstelling (zie vers 1-9). Uiteindelijk was er een andere Herder nodig, die Zij leven zou geven voor de schapen (Joh. 10:11).

Toch is er nog meer over te zeggen. David belijdt zijn zonden en bidt juist ook voor het volk: ‘Zie, ik heb gezondigd en ik heb mij misdragen, maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat Uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn’ (vers 17). Dan moet David naar de dorsvloer van Arauna om een altaar te bouwen. Hij koopt de dorsvloer en brengt offers. Zo liet de Heere Zich verbidden en stopt de plaag over Israël.

  • David wil de volle prijs betalen voor de dorsvloer. Welke parallel zie je met de Heere Jezus?
  • De dorsvloer van Arauna lag op de berg Moria, waar de Heere voor Abraham en Izak een lam gaf en waar later de tempel werd gebouwd en de offers gebracht werden. Wat betekent deze lijn? Kun je die ook doortrekken naar Golgotha?
1178