Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Woensdag 21 maart

beach-1867285_1920

Lezen: Jona 1:9-17

Wat Jezus allemaal precies gezegd heeft op weg naar Emmaüs, blijft verborgen. Hij heeft duidelijk gemaakt hoe God Zijn plan tot verlossing al heeft geopenbaard in het Oude Testament. Maar op andere plekken lees je wel hóe Jezus woorden uit het Oude Testament op zichzelf toepast, door bijvoorbeeld een vergelijking te maken. De manier waarop Hij dit doet, is voor ons verrassend.

Een voorbeeld daarvan is de manier waarop Hij Jona als voorbeeld naar voren brengt. Jona was geen gewillige profeet. Hij moest gewillig worden gemaakt om Gods oordeel te preken in Ninevé. Hij weet namelijk hoe God is. Hij is barmhartig en Jona kan het niet hebben dat een vijand van Israël gespaard zou blijven.

Meer dan Jona is hier, zegt de Heere Jezus. Hij gaf Zichzelf gewillig tot in de dood om velen te redden. Maar er is nog meer. Want we kennen allemaal het verhaal van Jona in de walvis. Drie dagen en drie nachten was hij in de buik van de vis. Wie had ooit gedacht dat dit betekenis zou hebben voor Christus, als Hij het Zelf niet gezegd zou hebben.

Waarom is het belangrijk om te weten hoelang Jona in de vis was? Omdat het een teken is, dat vervuld is in Christus. Hij ging de dood in, zoals Jona in de zee zijn dood tegemoet ging, maar een tweede leven van God ontving. Zoveel meer dan Jona is Christus. Dat Jezus de Christus is, bewees Hij met Zijn opstanding uit de dood.

  • Waarin leek Jona op Jezus en waarin juist niet?
  • Wat maakt de prediking van Jezus zoveel rijker dan die van Jona in Ninevé?
  • Wat betekent Jezus’ graf voor gelovigen? En voor jou?
1178