Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zaterdag 10 maart

3 WOORD

Lezen: Deuteronomium 18:15-22

De afgelopen twee weken heb je steeds stukjes gelezen vanuit de Tenach, de eerste vijf boeken van de Bijbel, geschreven door Mozes. De komende twee weken verleggen we de aandacht naar de profeten. Want juist ook in de profeten is veel te vinden over het lijden van Christus en de heerlijkheid die daarna volgde.

Een van die profeten is Mozes zelf. En hij geeft de belofte van Profeet uit het midden van het volk, uit hun broeders, zoals hijzelf. De Heilige Geest was in Mozes en daardoor profeteerde Mozes over de komst van Christus. Tussen Mozes en Christus heeft de Heere veel profeten tot zijn volk gezonden. Zij waren de Christus niet. De Geest van Christus was echter wel in hen (1 Petr. 1:11). Díe Geest getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. Zo hebben zij geprofeteerd van het heil in de Heere Jezus Christus.

De Heilige Geest wil ons oog richten op de eenheid van de Bijbel. Door alle eeuwen heeft de Heilige Geest gewerkt. Beetje bij beetje werd het heil ontvouwd en in Jezus zijn de schaduwen geweken! Hij is de Vervulling van alle beloften. In Hem zijn ze ja en amen. Eén ‘ja’, om Jezus’ wil tot allen die in vrees en verdriet over hun eigen zonde, vragen: “Heere, heeft U Uw geliefde Zoon ook voor mij willen overgeven in de dood?”

  • Wat helpt jou om de rode draad van de Bijbel te ontdekken?
  • Wat zegt het jou dat God profeten gaf die de komst van Christus hebben aangekondigd?
  • Wat betekent het voor jou dat alle beloften van God ja en amen zijn in Christus?
1178