Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zaterdag 17 maart

snow-3193865_1920

Lezen: Jesaja 1:10-18

Jesaja is de evangelist van het Oude Testament genoemd. In rijke beeldtaal schildert Hij Christus. Voor christenen is dat zeker zo. Je leest het Oude Testament vanuit het Nieuwe. Dat doen we als christenen niet zomaar, dat mogen we doen, omdat de schrijvers van het Nieuwe Testament het ook doen. De Heere Jezus deed het Zelf ook. Zo nam Hij, aan het begin van zijn openbare optreden, in de synagoge van Nazareth de boekrol van Jesaja en las. Na het lezen sprak Hij: ‘Heden is deze Schrift in uw oren vervuld’.

Hier, in het eerste hoofdstuk van Jesaja, kijkt God naar Juda en dan komt het volk er heel slecht af. Ze worden zelfs vergeleken met Sodom en Gomorra. Het volk brengt wel offers, maar de Heere vindt ze verschrikkelijk. Het lijkt wel mooi, maar alles stinkt naar de zonde en het onrecht. Dat gaat niet samen. Bekering is nodig, anders volgt het vreselijke oordeel.

En ineens zegt God. “Kom, laten wij samen een rechtszaak voeren”. Je denkt: dat loopt niet goed af. Maar de Heere zegt: “Laten wij in gesprek gaan. Al waren jullie zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.” Onbegrijpelijk. Hóe kan dat? Omdat God liefde is. Hij heeft Juda lief. Het is Zijn volk. Maar de diepste oorzaak ligt in Christus! Want God kan en wil niet om de zonde heen. Dit is het geheim van Gods oneindige zondaarsliefde; ‘Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem’ (2 Kor.5:21).

  • De Heere vraagt gehoorzaamheid. Wat betekent dit?
  • Wat betekent het borgwerk van de Heere Jezus daarin?
  • Wat zegt deze tekst jou persoonlijk? Verlang jij naar vergeving?
1178