Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zaterdag 24 februari

Zondeval

Lezen: Genesis 3:1-15

Toen Jezus op weg naar Emmaüs de Schriften uitlegde, en aanwees waar er over Hem geschreven was, begon Hij bij Mozes. Dat betekent dat Jezus bij het begin begon. Mozes is de schrijver van de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Lees je daar dan al iets van Jezus tegen Zijn discipelen zei: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden” (Luk. 9:22)? Het móet! Ja, dat lees je al meteen na de zondeval. De Heere God weet dat het helemaal mis is en dat het ook niet meer goed komt met het juweel van Zijn schepping, de mens. Adam en Eva kunnen er niets meer aan doen. Het paradijs is verloren en de zonde heeft verwoestend intrede gedaan. Maar God spreekt! Daar draait het om in de Bijbel: maar God! Hij spreekt de moederbelofte uit: Het Zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. God zal Zijn Zoon in de wereld sturen. Hij zal overwinnen. Maar, Hij zal zwaar moeten lijden en de hoogste prijs moeten betalen.

  • Wat doet de geschiedenis van de zondeval met jou?
  • Wat betekent de komst van het Nageslacht van de vrouw voor satan?
  • Wat maakt het zo belangrijk om te beginnen bij de zondeval?
     
1178