Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zaterdag 3 maart

donker-rode-hd-achtergrond-met-bladeren

Lezen: Exodus 4:20-26

Mozes wist zich geroepen om het volk van Israël te verlossen uit Egypte. Toen hij een Egyptenaar doodde, meende hij dat zijn broeders verstaan dat God door zijn hand hun zou verlossen. Dat staat niet zo in Exodus, maar Stefanus zegt het voor de grote raad (Hand.7:25). Ze begrepen het niet en Mozes moest vluchten.

Veertig jaren later werd hij door God geroepen bij de berg Horeb. God had Zichzelf bekendgemaakt met Zijn verbondsnaam HEERE. Mozes had veel bezwaren, maar God zou met hem zijn. Toen vertrok Mozes vanuit Midian, samen met zijn vrouw en kinderen.

En wat er dan gebeurt! Het staat beschreven in korte zinnen en het is heel beknopt, maar heel ingrijpend. God zoekt Mozes te doden. Misschien door een acute ziekte, of door een worsteling, zoals Jakob bij Pniël. De reden is dat zijn zoon niet is besneden. Dat is nodig. Mozes moet met zijn gezin volkomen toegewijd zijn aan God en Zijn verbond.

  • Wat lees je over Zippora? Wat doet zij en wat zegt zij?
  • Waarom noemt zij Mozes een ‘bloedbruidegom’?
  • Zonder bloedstorting, geschiedt er geen vergeving. Hoe zie je dat hier terug?
  • Wat betekent dit voor jou? Kun jij (nog) zonder het bloed van Jezus?
1178