Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zaterdag 31 maart

morning-2438775_1920

Lezen: Genesis 2:1-4

Mattheüs, de evangelist die vooral voor zijn eigen volk, Israël, schreef. Begint zijn boek met de woorden: ‘Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham’. Mensen die het Oude Testament goed kennen, denken daarbij aan Genesis. Steeds komt deze formule terug in Genesis: ‘dit zijn de geboorten’, of: ‘dit is de geschiedenis van’. Deze, voor Joden bekende formule, gebruikt Mattheüs om de geschiedenis van Jezus Christus te beschrijven.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat lees je in Genesis. In het Evangelie gaat het om de nieuwe schepping. In Christus komt de herschepping. In de Bijbel gaat het van schepping naar zondeval naar herschepping.

De schepping werd op de zesde dag voltooid. Op de zevende dag heeft God gerust. De eerste sabbat, volmaakte rust. Maar toen viel de donkere schaduw van de zonde over de schepping. Het is niet te beschrijven hoe groot de impact van de zonde is. De zonde is zo ingrijpend. Ook in ons leven. Als je de werkelijkheid daarvan ziet, ga je verlangen naar Gods herschepping. Eerst in je eigen leven; het werk van de wedergeboorte. Daarna, verlangend naar de nieuwe schepping.

Zoals de Heere de hemel en de aarde schiep, zo heeft Christus Zijn werk volbracht op Golgotha. Een volmaakt werk, tot redding van alle kinderen van God, maar ook tot herstel van de hele schepping. Het kwaad is overwonnen. Toen de aarde geschapen was, daalde Gods sabbatsrust op aarde neer. Zo heeft Jezus gerust in het graf. Geen bange stilte, maar een vredige rust. Dat is stille zaterdag. ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus’ (Rom. 5:1).

  • Stille zaterdag is voor de discipelen een bange dag geweest. Hoe kwam dat?
  • Het werk van Jezus was volbracht, waarom moest Hij dan nog opstaan?
  • Verlang jij naar de rust die God geeft (zie Hebreeën 4:9)?
1178