Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Wat is Check-in?

Check-in organiseert avonden voor jongeren van 16 tot 21 jaar. Drie à vier keer per jaar zijn er Check-inavonden op negen verschillende locaties in het land.

Check-in:

  • is actueel en speelt in op de behoefte van jongeren elkaar te ontmoeten rondom de belangrijke vragen van het leven
  • is betrokken op het leven van jongeren en heeft hun behoud op het oog
  • is contactgericht en verbindt jongeren met de Bijbel en de kerk
  • heeft diepgang omdat Check-in ingaat op thema's uit de geloofsleer en praktisch christen-zijn

Waarom naar Check-in?

Check-in is een kerkelijk initiatief vanuit de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en biedt houvast en stabiliteit in een tijd waarin alles verandert. Jij kunt er terecht met jouw vragen.

Je komt naar Check-in omdat je behoefte hebt aan een avond die gebaseerd is op de Bijbel. Je ervaart dat andere jongeren dezelfde vragen hebben als jij en het is fijn om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Check-in blijft actueel, betrokken, contactgericht en biedt diepgang.

Hoe wordt Check-in georganiseerd?

Er is een centrale commissie die voor de Check-inavonden de thema's uitwerkt, sprekers vraagt en Check-in onder de aandacht brengen via landelijke kanalen. Op de negen locaties is een plaatselijke commissie die de praktische organisatie op zicht neemt en het netwerk ter plekke in stand houdt en uitbreidt.

Check-in voor jou!

Doe mee met Check-in! Dat betekent dat je deel gaat nemen aan een netwerk van interessante jongeren uit de reformatorische gezindte die samen meningen delen, bijeenkomsten bezoeken en actief betrokken zijn bij het jongerenwerk. Check daarom vandaag nog in en blijf op de hoogte van nieuwe bijeenkomsten

815