Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Check-in zoekt versterking
 

Check-in organiseert avonden voor jongeren van 16 tot 21 jaar. Drie à vier keer per jaar zijn er Check-in avonden op negen verschillende locaties in het land.
Check-in is actueel en speelt in op de behoefte van jongeren elkaar te ontmoeten rondom de belangrijke vragen van het leven, daarnaast is Check-in betrokken op het leven van jongeren en heeft hun behoud op het oog. Check-in is er opgericht om jongeren te verbinden met de Bijbel en de kerk.
 

Check-in is op zoek naar:

1. Voorzitter voor Dordrecht

Als voorzitter van de lokale commissie ben je de kartrekker van je team. Samen ben je verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de avond op jouw locatie. Herken jij je in de volgende punten, regeer dan op de vacature.

 • Voel jij je betrokken bij +16 jongeren?
 • Vind jij het belangrijk dat er regionale jongerenavonden worden georganiseerd?
 • Ben jij in staat om jongeren aan elkaar te verbinden, maar bovenal aan Gods Woord?
 • Ben jij een echte kartrekker?

2. Contactpersoon lokale commissies

Op de verschillende locaties zijn lokale commissies werkzaam. De voorzitter van deze commissie is door de Jeugdbond aangesteld, zelf verzamelt hij een commissie van jongeren om zich heen die hem ondersteunen. Omdat een lokale voorzitter een veelzijdige taak heeft, is het belangrijk dat hij ondersteund wordt door de centrale commissie. Iedere contactpersoon heeft 2 à 3 locaties onder zijn hoede.

Jouw taken

 • Je bent in staat de lokale voorzitter te adviseren/ ondersteunen
 • Je hebt regelmatig contact met de lokale voorzitter, minimaal voor en na elke avond
 • Je hebt een actieve inbreng bij de vergaderingen van de centrale commissie
 • Je bezoekt minimaal 1 Check-inavond per seizoen

3. Schrijven van draaiboeken

Voor elke avond wordt vanuit de Centrale commissie een draaiboek inclusief spreekschets aangeleverd voor de lokale commissie en de sprekers. Deze schets bevat een uitwerking van het gekozen thema op grond van een Bijbelgedeelte, een spits naar jongeren en een praktische verwerking dat op de avond uitgevoerd kan worden.

Jouw taken

 • Je schrijft minimaal 2 draaiboeken per seizoen
 • Je voorziet de draaiboeken die commissieleden schrijven van feedback
 • Je hebt een actieve inbreng bij de vergaderingen van de centrale commissie

Heb je belangstelling voor 1 van bovenstaande vacatures neem dan contact op met Aline van de Maat: a.vd.maat@jbgg.nl of 0348-489948.

995